Här är Göteborgs nya kretsloppspark

AVFALL Den nya anläggningen ska visa på hållbara, smarta och återbrukade lösningar som ska inspirera fler göteborgare att återvinna.

Här är Göteborgs nya kretsloppspark
Illustration: Higab.

Projektet, som är en del av Göteborgs Stads satsning på hållbarhet och återbruk, är förvaltat av Kretslopp och Vatten tillsammans med Higab. Kretsloppsparken är tänkt att vara ett föredöme för återbruk och hållbarhet i branschen samt vara en lärorik plats för göteborgare som besöker anläggningen för återvinning och avfallshantering.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

För Skeppsviken, som ansvarar för genomförandet av projektet, utgör bygget en betydelsefull del i bolagsgruppens strävan mot att uppnå noll utsläpp på klimatet och att bidra till en hållbar samhällsutveckling i regionen.

– Vi ser verkligen fram emot att tillsammans med Higab och Kretslopp och vatten få möjligheten att genom projektet gemensamt fokusera på återbruk och hållbarhet. Tillsammans kommer vi att skapa en anläggning som kommer att inspirera göteborgare, men förhoppningsvis även branschen till ökat cirkulärt byggande, säger Åsa Tenggren, Hållbarhetschef på Skeppsviken Bygg i Göteborg, i en kommentar.

Den färdiga anläggningen kommer inte bara att vara en återvinningscentral utan också spela en viktig roll i stadens insamling av återbruksmaterial. I närheten av insamlingsstationen byggs verkstäder kopplade till återbruk samt butiker som säljer vidare återvunnet material och produkter.

Higab samarbetar också med Rättvist byggande för att aktivt bekämpa kriminalitet och osund konkurrens på byggarbetsplatsen. Det inkluderar krav vid upphandling, kontroll av underentreprenörer, oanmälda arbetsplatskontroller och stöd i form av utbildning för att förebygga avtalsbrott och lagöverträdelser.

– Att den ekologiska och miljömässiga hållbarhetsaspekten genomsyrar hela projektet råder det inget tvivel om och det är tillfredsställande att vi kommer att genomföra ett hållbart projekt på fler plan än så. Sund konkurrens är ett viktigt område för oss och i detta projekt kan vi tillsammans med Higab och Kretslopp och vatten göra det gemensamt för en sund bransch, säger Davor Sinik, VD Skeppsviken Bygg i Göteborg.

Kretsloppsparkens preliminära produktionsstart planeras ske under 2024, med förväntad färdigställande av hela projektet år 2027.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan