Heimstaden: Stora möjligheter att göra skillnad med Science Based Targets

KLIMAT Nu ansluter sig Heimstaden till flera av de andra svenska fastighetsbolag som förbinder sig att sätta vetenskapligt baserade klimatmål. En stor utmaning enligt bolagets hållbarhetschef, främst på grund av att de har verksamhet i flera olika länder i Europa.

Heimstaden: Stora möjligheter att göra skillnad med Science Based Targets
Katarina Skalare Foto: Heimstaden

Heimstaden Bostad blir ett av de första stora europeiska fastighetsbolaget att ansluta sig till Science Based Targets initiative (SBTi) för att sätta vetenskapligt baserade klimatmål.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Där får de sällskap av fler svenska fastighetsbolag. Vasakronan, Castellum, Catena, Wihlborgs Fastigheter och Fabege har allihopa redan satt upp mål där de förbinder sig att vidta de åtgärder som anses nödvändiga för att uppnå målen i Parisavtalet.

FAKTA

SBTi

  • SBTi är ett samarbete mellan Carbon Disclosure Project (CDP), FN:s Global Compact (UNGC), World Resources Institute (WRI) och Världsnaturfonden (WWF).
  • Målen betraktas som  vetenskapligt baserade  om de är i linje med vad den senaste klimatvetenskapen anser vara nödvändig för att uppnå målen i Parisavtalet.
  • I dagsläget har 1189 företag i världen anslutit sig till SBTi.

– Det skapar ett större engagemang i klimatfrågan, både internt och externt. Vi jobbar redan idag med frågorna, med detta tar vi ett större helhetsgrepp med övergripande mål för hela koncernen, säger Katarina Skalare, hållbarhetschef på Heimstaden.

Olika förutsättningar i olika länder

Ett science based target ska omfatta hela verksamheten, det vill säga målen ska vara desamma för hela bolaget. För Heimstaden som förutom Sverige även har verksamheter i Danmark, Norge, Nederländerna, Tyskland och Tjeckien blir detta en stor utmaning enligt Katarina Skalare.

– Det är olika förutsättningar i olika länder men det finns det också stora möjligheter för oss att göra skillnad.

Som exempel nämner hon hur de i Tjeckien kommer att samverka med energiföretagen för att minska de fossila lösningarna, men också koppla bort sig från fjärrvärmenätet och byta till andra värmelösningar där det krävs.

– Fastigheterna är mer ineffektiva där så vi kommer även kunna göra ganska stora energieffektiviseringar.

Inget absolut utsläppsmål

SBTi är en femstegsprocess, där Heimstaden just nu håller på att ta fram mål för sina utsläppsminskningar.

FAKTA

Scopes

Scope 1: Direkta växthusgasutsläpp från källor som ägs eller kontrolleras av företaget, till exempel utsläpp från förbränning i ägda eller kontrollerade pannor, ugnar, fordon. Scope 2: Indirekta växthusgasutsläpp från förbrukning av inköpt el, värme eller ånga. Scope 3: Andra indirekta utsläpp, som exempelvis utvinning och produktion av inköpta material och bränslen, transportrelaterad verksamhet i fordon som inte ägs eller kontrolleras av den rapporterande enheten. SBTi måste omfatta scope 1 och 2. För företag vars utsläpp från scope 3 täcker mer än 40 procent av deras sammanlagda scope1, 2 och 3-utsläpp måste målen även omfatta scope 3. Källa: SBTi

Utsläppsminskningarna delas in i tre så kallade scope och Heimstaden har nu formulerat mål för scope 1 och 2 samt gjort en kartläggning för scope 3. Deras största åtgärder för scope 1 och 2 handlar om energieffektivisering och utsläppsminskningar kopplat till el och fjärrvärme.

Än så länge är deras beräkningar för scope 3 gjorda på schablonvärden men efterhand kommer det vara möjligt att få bättre data enligt Katarina Skalare.

Majoriteten av Heimstadens nyproduktion sker i Sverige där de certifierar allt enligt SGBC:s Miljöbyggnad Silver. De kommer också att börja implementera klimatdeklarationer under 2021 och installerar solceller på alla byggnader där det lämpar sig.

Utomlands köper de oftast redan befintliga fastigheter. Eftersom deras verksamhet ständigt växer kommer de inte kunna sätta ett absolut utsläppsmål utan arbeta med att kunna visa faktiska utsläppsminskningar i sina olika verksamheter.

– Det är en komplex process med flera olika vägar. Vi behöver exempelvis både engagera underleverantörer och visa på faktiska utsläppsminskningar kopplat till nyproduktion. Det är en stor utmaning att sätta mål när man arbetar i olika länder. Men vi jobbar för att ta fram mål som vi kan känna oss trygga med och som gör skillnad, säger Katarina Skalare.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan