Krav på strandskyddsdispens försenade strandskydd

Biologisk mångfald Ett naturfrämjande projekt i Göteborg har stött på patrull. Staden kräver nämligen strandskyddsdispens för projektet som syftar just till att skydda en strand genom att främja den biologiska mångfalden där. Nu har arbetet skjutits upp.

Krav på strandskyddsdispens försenade strandskydd
Foto: Stadskupan.

En försenad strandskyddsdispens har satt käppar i hjulet för ett annorlunda naturvårdsprojekt i Säveåns industriområde i Göteborg.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

I Säveåns industriområde finns, förutom industriföretag, också en remsa naturmark vid den närliggande ån. Områdets potential för pollinatörer upptäcktes av Malin Goldkuhl och Sam Niknam på Stadskupan som arbetar med biologisk mångfald i urbana miljöer och som för två år sedan fick statliga stödpengar för att främja den biologiska mångfalden i området.

Projektet beräknades ta tre år och inleddes med en naturinventering av en biolog, för att sedan fortsätta med åtgärder för att rensa bort de invasiva arter som fanns i området. När själva främjandearbetet väl skulle dra i gång – anlägga ängar, sandbädd och insektshotell – blev det dock stopp.

För trots att åtgärderna syftade till att skydda den biologiska mångfalden krävde Stadsbyggnadskontoret att Stadskupan ansökte om en strandskyddsdispens.

– Trots att vi skulle genomföra främjande åtgärder, alltså skydda stranden, meddelade man att vi var tvungna att söka en strandskyddsdispens, säger Malin Goldkuhl som är vd på Stadskupan.

Delade meningar

Både länsstyrelsen och Stadsmiljöförvaltningen, som äger projektet, ställde sig frågande till Stadsbyggnadskontorets besked. Men Stadsbyggnadskontoret stod på sig.

– Vi ville föra en dialog med Stadsbyggnadskontoret men de var uppenbart ointresserade av det. Vi fick egentligen bara ett besked från dem – nämligen att vi var välkomna att lämna in vår ansökan.

Malin Goldkuhl tycker att oviljan till dialog är märklig med tanke på att Stadsbyggnadskontoret precis som andra enheter i Göteborg arbetar efter ett antal mål som exempelvis Agenda 2030 och en rad andra mål kring biologisk mångfald.

När ansökan om strandskyddsdispens väl skickades in fick Stadskupan besked om att handläggningstiden skulle ta 10 veckor. Det dröjde dock fem månader innan ansökan beviljades.

– Handläggningen drog ut så länge på tiden att vi till sist fick ge upp vår ambition att genomföra åtgärderna i augusti, som vi planerat. När vi nu fått ett ja på vår ansökan får vi göra dem nästa år istället.

Ingen information

Stadskupan fick under hela handläggningstiden ingen uppdatering eller förklaring till förseningen. Inte heller hade de blivit informerade om att kostnaderna för handläggningen skulle bli betydligt högre än de 4600 kronor som de uppfattat att de skulle betala. När Stadsbyggnadskontorets faktura på 17348 kronor kom var det som en smärre chock.

– Vi konstaterar att det både är svårt och snårigt att främja biologisk mångfald i Göteborg. Att skattepengar som ska gå till biologisk mångfald istället går till kommunens handläggningstid tycker jag är anmärkningsvärt, säger Malin Goldkuhl.

”Inga undantag”

Efter ytterligare inbjudan till dialog fick Stadskupan följande besked i ett mejl från en handläggare på Stadsbyggnadskontoret:

”15 § Inom ett strandskyddsområde får inte … 4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. Lag (2009:532).”

Handläggaren förklarar vidare i mejlet: ”I miljöbalken så finns det dessvärre inget undantag för förbättrande åtgärder. Det är förändringar som avses och i det här fallet så är det en förändring som är föreslagen. Gällande debiteringen så är den också korrekt utifrån vår taxa som är beslutad av byggnadsnämnden. Återkom gärna med följdfrågor.”

Stadskupan driver nu på för att få en debatt kring frågan, bland annat på LinkedIn. Man har också kontakt Göteborgspolitikern Johannes Hultén, som är ordförande i stadsbyggnadsnämnden. Han är än så länge inte återkopplat.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan