Malmö lovar mer inkluderande bostadspolitik

SOCIAL HÅLLBARHET Som första stad i Sverige skrev Malmö i våras under the Shift, ett globalt FN-initiativ för att bostäder ska ses som en mänsklig rättighet istället för en handelsvara. Nu tillsätter staden ett bostadspolitiskt expertråd för att jobba vidare med frågorna.

Malmö lovar mer inkluderande bostadspolitik
Foto: Adobestock

Konkret innebär initiativet att städer som ansluter sig till The Shift lovar att genomföra insatser för att förverkliga att rätten till bostad blir en mänsklig rättighet enligt FN-konventionen. Något man menar måste till om mål 11 i de globala hållbarhetsmålen ska uppnås.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Flera städer i Europa och runt om i världen har redan anslutit sig till uppropet, Malmö är först ut i Norden.

– Vi bygger inte staden bara från stadshuset, vi gör det tillsammans med aktörerna på bostadsmarknaden i Malmö. Mycket handlar om markpolitik, hur staden planeras och om allmännyttan, samtidigt behöver vi ta krafttag för att skapa en offensiv och jämlik bostadspolitik, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö.

Enligt Katrin Stjernfeldt Jammeh kommer staden inom kort att tillsätta ett bostadspolitiskt expertråd. Rådet ska utreda hur man lokalt kan jobba för ett mer inkluderande bostadsbyggande men också formulera hur staden kan driva frågan nationellt.  En sådan fråga är hur bostadssubventioner kan användas för att ge fler tillgång till bostadsmarknaden.

– Det byggs rekordmycket i Malmö och det finns en stor vilja att vara med och investera vilket är bra. Men när lönsamheten ökar drivs priserna upp och det finns allt större grupper med lägre inkomster som får svårare och svårare att lösa detta. Vi ser ett behov av att utforma en politik som hänger ihop, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh.

Inväntar inte den nationella bostadspolitiken

Enligt Malmös stadsbyggnadsdirektör Marcus Horning  kommer staden att vara beroende av att det sker förändringar även i den nationella bostadspolitiken för att målet ska uppnås.
– Men vi inväntar inte det, utan försöker se vad vi kan åstadkomma på den lokala arenan. Vi har en rad engagerade fastighetsägare i Malmö som redan idag vågar testa nya grepp och utmana sin omgivning och sina egna affärsmodeller. Det ska vi ta tillvara på. Vi ska fördjupa dialogen och utbytet med akademi, intresseorganisationer och näringsliv så att vi tillsammans kan belysa bostadsfrågan och finna lösningar, säger han.

Läs mer om The Shift här

Hämtar fler artiklar
Till startsidan