Markanvisningstävling gav halverat koldioxidutsläpp

HÅLLBART BYGGANDE Nacka kommuns markanvisningstävling har varit en framgång. Redan i den första fasen ser utvärderingsgruppen att koldioxidutsläppen kommer att halveras.

Markanvisningstävling gav halverat koldioxidutsläpp
Visionsbild: AIX arkitekter.

Tolv bidrag har kommit in till tävlingen, och av dessa har fem anbudsgivare gått vidare till nästa omgång. Redan nu är det dock klart att projektet, genom denna satsning, kommer att minska koldioxidutsläppen med 50 procent under byggfasen jämfört med ett traditionellt byggprojekt.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

– Det är glädjande att den här markanvisningstävlingen rönt ett så pass stort intresse ifrån branschen. Tolv anbud i rådande lågkonjunktur är ett styrkebesked och visar att det trots allt finns en optimism och framtidstro bland företagen och en vilja att på allvar bidra till klimatomställningen, säger Mats Gerdau (M), kommunstyrelsens ordförande i Nacka kommun, i en kommentar.

Under utvärderingen granskades anbudsgivarnas kompetens och erfarenhet av att implementera klimatsmarta lösningar, både generellt och specifikt för Henriksdalsbacken. Anbudsgivarna uppmanades att specificera sina planer för materialhantering, transport, minimering av byggavfall och energieffektivitet. Dessutom belystes risker relaterade till material och valda lösningar för att bedöma anbudsgivarnas erfarenhet och förmåga att genomföra projektet.

– Få kommuner har vågat prova att helt och hållet fokusera på något av hållbarhetskriterierna för en markanvisning. För Henriksdalsbacken ligger fokus helt på klimatförbättrande åtgärder för byggnadens hela livscykel. Eftersom detta är något av oprövad mark och att marknadsläget är osäkert, visste vi inte hur stor intresset skulle bli, säger Johan Rapping ansvarig projektledare från Nacka kommun.

I fas två av tävlingen fördjupar anbudsgivarna sin analys av bidragens klimatpåverkan och presenterar förslag till åtgärder för den gemensamma mobilitetsanläggningen för hela området, vilken kommer att inkluderas i kvarteret.

Tävlingskvarteret i Henriksdalsbacken är beläget inom Nacka stad, som för närvarande genomgår en omfattande utveckling med en blandning av bostäder, arbetsplatser och service. I närheten av tävlingsområdet kommer den nya tunnelbanestationen att finnas, och den förväntas vara i drift år 2030.

Tävlingen förväntas vara avslutad i september 2024, då det vinnande bidraget kommer att väljas. Planerad byggstart för tävlingskvarteret beräknas till år 2028 med planerad inflyttning år 2031.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan