Så ska cementindustrin bli cirkulär

Cirkularitet En ny europeisk standard ska minska utsläppen från cementproduktionen och främja en mer cirkulär process.

Så ska cementindustrin bli cirkulär
Foto: Adobe stock.

Årligen konsumerar svenska byggprojekt två miljoner ton cement, samtidigt som mängden av cementblandat avfall ökar i takt med rivningen av äldre byggnader. Men hur kan vi återvinna detta material och göra byggprocessen mer cirkulär?

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Deltagarna i SIS-kommittén för cement och byggkalk har tillsammans med sina europeiska motsvarigheter dedikerat tid åt att utforska denna fråga. Deras arbete har nu resulterat i en ny standard som möjliggör tillsats av återvunnen krossad betong till cementen.

– Gammal betong innehåller hydratiserad cement, ballast och vatten. Om du krossar den får du fram ett finmaterial som kan användas som filler och ge ny betong en något tätare och mer homogen struktur, säger Anders Rönneblad, ordförande i kommittén för cement och byggkalk, i en kommentar.

Kalkstenen som används vid cementframställning har dubbla syften. En del blir reaktiv efter bränning och fungerar som ett starkt lim. För närvarande kan den inte ersättas med krossad betong på grund av dess essentiella funktion. Den andra delen av kalkstenen, som inte har bränts och huvudsakligen används av miljö- och produktionsmässiga skäl, kan däremot ersättas med krossad betong enligt den nya standarden som kallas EN 197-6.

– Kalksten är en ändlig resurs, så det är positivt att standarden nu gör det möjligt att minska mängden som krävs, säger Anders Rönneblad.

Vidare påpekar han att standarden blir särskilt intressant om industrin kan tillämpa den för RCP, eller Recycle Concrete Paste, en nyutvecklad metod som effektivt fångar upp koldioxid från återvunnen betong och hindrar dess utsläpp i atmosfären.

– Cementfabrikens rökgaser leds då igenom den krossade betongen som därigenom tar upp koldioxid som återigen kan bilda kalksten av det finkrossade materialet. Den blir dock inte reaktiv, men får bättre fillereffekt, avslutar Anders Rönneblad.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan