Sveriges äldsta vagnhall ska moderniseras

MODERNISERING Vagnhall Majorna är den äldsta vagnhallen i Sverige som fortfarande är i bruk. Nu ska det undersökas hur den över 100 år gamla spårvagnsdepån kan moderniseras för att bättre passa dagens krav och behov

Sveriges äldsta vagnhall ska moderniseras
En del av förslaget innebär att öppna upp byggnaden och göra den mer visuellt tillgänglig för de som passerar förbi. Fotograf: Mikael Hammerman.

Hur kan man få en spårvagnsdepå från 1920 att funka för dagens behov? Det undersöker Norconsult Sverige i en ny förstudie på uppdrag av Västra Götalandsregionen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Vagnhall Majorna är Sveriges äldsta spårvagnsdepå som fortfarande är i drift. Byggnaden, som uppfördes successivt från 1920-talet, har en speciell plats i hjärtat hos många invånare i Majorna. Trots detta är den inte längre helt praktisk, vare sig när det gäller logistik eller arbetsmiljö. Norconsult har därför fått i uppdrag att genomföra en förstudie för att utforska hur man kan göra den mer ändamålsenlig med tanke på verksamhetens behov.

Uppdraget inleddes förra året med utredningar och skisser, och snart kopplades även Norconsults bebyggelsantikvarier in. En antikvarisk förundersökning bekräftade att byggnaden har ett särskilt värde med unika egenskaper och karaktär som måste bevaras och tas hänsyn till.

– Det handlar bland annat om ett kulturmässigt värde i själva volymerna och taklandskapet, men också i olika kakelpartier och fönster. Vi vill försöka behålla uttrycket och ta fram det fina som finns i byggnaden men samtidigt anpassa den till moderna behov, säger Ellen Siesjö, arkitekt och uppdragsledare på Norconsult, i en kommentar.

Nya utmaningar

Vagnhallen har en strategiskt viktig placering som gör det svårt att flytta den. Staden har dock växt sedan den byggdes, och nu finns bostäder runt hela byggnaden, vilket gör det komplicerat att utöka utrymmet. Därför har huvudfokus varit att utvidga den befintliga byggnaden, främst genom att bygga till baksidan av hallen. Samtidigt har man strävat efter att bevara så mycket som möjligt av de befintliga tegelfasaderna inomhus.

– En utmaning är förstås att få Vagnhall Majorna att kännas som en del av staden och stadsdelen. Vi har även tittat på hur vi kan förbättra situationen för boende i området vad gäller exempelvis vad gäller störande ljud från verksamheten, avslutar Ellen Siesjö.

Uppdraget genomförs på uppdrag av Västra Götalandsregionens fastighetsförvaltning, som äger och ansvarar för vagnhallen. Detta sker i nära samarbete med flera andra aktörer, inklusive Göteborgs Stad, Västtrafik och Göteborgs Spårvägar.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan