Upprop till samhällsbyggnadsektorn

COVID 19 Sjukvården är i stort behov av skyddsutrustning, särskilt munskydd och skyddsglasögon. I ett upprop uppmanas nu samhällsbyggnadssektorn att hjälpa till att få fram bristvarorna.

Upprop till samhällsbyggnadsektorn
Foto: Adobe Stock

Enligt Byggmaterialindustrierna, som är en av de branschaktörer som nu sprider uppropet ”Stötta vården”, är det störst behov av munskydd och skyddsvisir inom vården, särskilt i Stockholm.

Även andra typer av skyddskläder som byggmaterialindustrin använder i saneringsuppdrag kan vara av intresse, som exempelvis:

Andningsmasker/munskydd

-Högprioriterat: Andningsskydd av typen FFP3 som stoppar virus. Med täckt eller otäckt ventil.
-Andningsskydd av typen FFP2, alternativt N95.
-Kirurgiskt munskydd IIR-klassat
-Engångsmunskydd

Plastförkläden med lång ärm. Gärna engångs med tumhål.

-Andra typer skyddskläder med lång ärm
-Långärmad vätskeavvisande engångsskyddsrock
-Overaller engångs, eventuellt med visir

Handskar

-Latex undersökningshandskar i olika storlekar 24/ 29/30 cm skaft

Skyddsglasögon
-Helst engångs men flergångs behövs också

Visir med bra sikt
-Inte plexiglas i första hand. Helt ansikte eller 3/4-del täckande ansikte, helst engångs.

Desinfektionsmedel

Uppropet och kontaktuppgifter finns här

Hämtar fler artiklar
Till startsidan