Fastighetsbolag stöttar hyresgäster med 250 miljoner

CORONA Det statliga fastighetsbolaget Jernhusen avsätter 250 miljoner kronor under 2020 för att stötta sina hyresgäster genom coronakrisen. Bland annat kommer hyrorna att sänkas med upp till 50 procent under andra och tredje kvartalet.

Fastighetsbolag stöttar hyresgäster med 250 miljoner
Kerstin Gillsbro Foto: Jernhusen

– Som ägare och förvaltare av de flesta av landets järnvägsstationer vill vi göra så mycket vi kan för att minska den ekonomiska smällen för våra hyresgäster. Kaféer, restauranger, hotell och butiker på järnvägsstationerna tillhör de företag som drabbas allra hårdast av coronakrisen, säger Kerstin Gillsbro, vd på Jernhusen i en kommentar.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Lättnaderna sträcker sig längre i tid och omfattar fler hyresgäster än det stöd till hyresrabatter som regeringen beslutat om.

Regeringens stöd till hyresrabatter gäller hyrorna under andra kvartalet för vissa branscher, såsom butiker, restauranger, kaféer och hotell. För dessa finansierar staten hälften av en hyresrabatt på upp till 50 procent om fastighetsägaren står för den resterande hälften.

Enligt Jernhusen omfattar stödet från regeringen till hyresrabatter cirka 20 miljoner kronor för Jernhusens hyresgäster.

Kerstin Gillsbro påpekar också att andra hyresgäster än de som regeringen pekat ut behöver hyreslättnader för att klara krisen.

– Tågföretagen och andra företag som är nödvändiga för en fungerande tågtrafik har nu kraftigt minskade intäkter. Därför ger vi rabatter på den fasta hyran upp till 50 procent för alla hyresgäster som är starkt påverkade av det minskade trafikflödet på järnvägen, oavsett om de omfattas av regeringens stöd eller inte. Totalt bedömer vi att vi ger rabatter och andra lättnader till mer än 400 kunder, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan