3 000 byggchefer: Det här oroar oss mest

STUDIE En ny undersökning visar att uppsägningsrisk, försenade byggstarter och osäkerhet kring projekten är byggföretags främsta utmaningar. Jeanet Corvinius, ordförande i Byggcheferna, förutspår att situationen kommer att förvärras betydligt till hösten.

3 000 byggchefer: Det här oroar oss mest
"Jag tror att det kommer att bli betydligt värre till hösten”, säger Jeanet Corvinius, ordförande i Byggcheferna.

Byggcheferna har nyligen genomfört en undersökning för att utvärdera stämningsläget bland sina medlemmar med hänsyn till den nuvarande konjunktursituationen. Resultatet avslöjar att det finns flera betydande orosmoment bland cheferna.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Branschföreningen lät Novus ställa frågor till sina medlemmar och enligt drygt 3 000 chefer i bygg, anläggning, installation, fastighet och teknisk konsultverksamhet är de tre vanligast förekommande konsekvenserna av byggkrisen just nu:

  • Uppskjutna byggstarter – 50 procent av alla chefer
  • Osäkerhet om affären/byggprojektet blir av – 43 procent av alla chefer
  • Risk för uppsägningar – 42 procent av alla chefer

– Uppskjutna byggstarter slår hårt på företagen i sektorn. Det kan kosta en miljon kronor i löner per månad för ett enda projekt att medarbetarna ”sitter på lådan” det vill säga att byggprojektet inte kommer i gång, säger Jeanet Corvinius, ordförande i Byggcheferna, i en kommentar.

Uppsägningar oroar mest

I bygg- och anläggningssektorn är den största oron för uppsägningar, där hälften av cheferna uttrycker oro över att medarbetare kan bli uppsagda. I övriga delbranscher är motsvarande siffra 36 procent för installation, 34 procent för fastighet och 29 procent för teknisk konsultverksamhet.

Bland cheferna inom bygg- och anläggningssektorn uppger 21 procent att det finns planer på uppsägningar. Motsvarande siffra i övriga delbranscher är 16 procent för fastighet, 10 procent för installation och åtta procent för teknisk konsultverksamhet.

”Betydligt värre till hösten”

Planer på uppsägningar är definitivt minst i Norrland där drygt sju av tio chefer svarar att sådana inte finns. I Sydsverige är planerade uppsägningar tvärtom vanligast; här svarar nästan var fjärde chef (24 procent) att det planeras. Osäkerheten är dock stor över lag i de olika delarna av landet och störst i Stockholm där nära var fjärde inte kan svara.

– Vår pulsmätning bland chefer pekar på att det just nu finns en stor oro för uppsägningar men att det ännu så länge inte avspeglas i lika hög grad i form av planer på att säga upp folk. Det tolkar jag som att det kommer att bli betydligt värre till hösten, avslutar Jeanet Corvinius.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan