Återbruk i fokus vid bygget av ny förskola

Återbruk Går det att återbruka en byggnad till samma eller lägre pris som att bygga en helt ny? Det vill Göteborgs Stad nu ta reda på i ett byggprojekt på Hisingen.

Återbruk i fokus vid bygget av ny förskola
Foto: Kaka Arkitekter.

Göteborgs stads innovationsprogram Hoppet fortsätter sin framåtrörelse och riktar nu sitt fokus mot återbruksfrågor i samband med omvandlingen av en befintlig byggnad till en modern förskola.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Göteborgs stad är uppdragsgivare och Derome är anlitad som totalentreprenör. Tillsammans med RA Bygg och ett antal underentreprenörer ansvarar familjeföretaget för att genomföra byggprojektet som ska stå klart i början av 2025. Målet är att återbruka så mycket som möjligt på ett rationellt och kostnadsneutralt sätt.

– Efter bygget av förskolan Hoppet där vi tillsammans med Göteborgs Stad minskade klimatpåverkan med 62 procent är vi glada att på nytt få samverka kring en förskola med hållbarhet i kärnan av projektet. Inom Derome jobbar vi för att minska klimatpåverkan på olika sätt och ett fokus på återbruk känns helt rätt för att bidra både med ny kunskap och verktyg som tar oss framåt säger Örjan Jonsson, affärschef Derome Hus, i en kommentar.

Den befintliga byggnaden uppfördes på 70-talet och har genom åren använts som skola och kontor. Men nu är det dags att skriva ett nytt kapitel berättar Lina Eriksson, projektledare Stadsfastighetsförvaltningen.

– Vi är glada att projektet nu är i full gång med demontering av byggnaden. Det surras kring återbruksfrågorna och det kommer bara öka i takt med att kraven ökar på att bygga med låg klimatpåverkan. Vi ser redan nu att vi kommer få gott om lärdomar att jobba vidare med. Både när det gäller möjligheter att öka återbruket, och utmaningar kring att material och produkter ska kunna leva upp till dagens krav och byggregler, säger hon.  

Utöver själva byggnaden kommer även utemiljön att utformas genom maximal återanvändning av material. Ett exempel är omvandlingen av den befintliga stålstommen till en pergola som löper längs utsidan av huset. Vid en övergripande bedömning av projektet är det dock återbruket av grunden som ger den mest betydande klimatnyttan.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan