Bearbetad detaljplan: 70 procent lägre klimatpåverkan

SAMHÄLLSPLANERING Genom anpassningar av områdets struktur och materialval hoppas Stockholm stad kunna minska koldioxidutsläppen med cirka 70 procent i utbyggnaden av Norra Djurgårdsstaden.

Bearbetad detaljplan: 70 procent lägre klimatpåverkan
Flygvy över Kolkajen och den marina parken. Foto: Stockholms stad.

Detaljplanen för Kolkajen i Norra Djurgårdsstaden omfattar cirka 1 250 nya bostäder, varav 40 är flytande studentlägenheter, två förskolor och cirka 10 000 kvadratmeter kommersiella ytor. Dessutom inkluderar planen parker, torg, kajer och en marinpark.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Detaljplanen har anpassats för att passa de geografiska förutsättningarna i närområdet. Arbetet med planen har också haft en betoning på att minska klimatpåverkan genom återanvändning av stenmaterial från byggandet av nya tunnelbanan som grundläggning i vattnet.

Kolkajen sett från vatten.

Stockholm stad genomför för närvarande tester av koldioxidreducerad betong i pågående byggprojekt. Planen är att också använda materialet vid konstruktionen av kajer och andra strukturer i Kolkajen.

Jan Valeskog, stadsbyggnadsborgarråd i Stockholms stad, säger att det är glädjande att denna del av Norra Djurgårdsstaden nu är ett steg närmare att förverkligas.

– De stora anpassningar av området gällande struktur och materialval gör att vi kommer att kunna minska koldioxidutsläppen med ca 70 procent. Detta bland annat genom återbruk av stenmaterial från närliggande stadsutveckling till utfyllnad av kvarter, parker, och torg, säger han i en kommentar.

Torg och parker

Bebyggelsen kommer att bli något tätare och högre, samtidigt som den blir mer jämn och sammanhållen. Den nya utformningen av Kolkajen sträcker sig inte lika långt ut i vattnet som i det tidigare förslaget. Detaljplanen inkluderar också flera offentliga miljöer med varierande karaktär, vilket skapar flera mötesplatser.

En större park kommer att placeras mellan de befintliga kvarteren i Brofästet och de kommande kvarteren i Kolkajen. Dessutom kommer torget vid Vattengasverket att ge plats åt en musik- och kulturscen samt tillfälliga utställningar.

Vattennära stadsutveckling

Den marina parken.

I Kolkajen planeras en central marin park med bryggor och gångstråk som främjar en gynnsam livsmiljö för vattenlevande djur. Längs vattnet kommer det att finnas promenadstråk som sträcker sig över cirka 500 meter av kajen. I den norra delen av Kolkajen kommer badbryggor att byggas för att möjliggöra bad. Vid bryggans yttersta punkt kommer det finnas potential för att bygga ett kallbadhus.

– Marinparken blir en blå parkmiljö, utformad för det marina livet med vattenväxter och vass som skapar en varierande livsmiljö för fiskar och andra vattenlevande djur. Parken stärker förutsättningarna för vattenlivet i Lilla Värtan. Tanken är också att parken i framtiden ska kunna användas som ett pedagogiskt verktyg för natur- och miljöfrågor, säger Staffan Lorentz, projektchef Norra Djurgårdsstaden Stockholms stad.

Tidplan

Sedan 2018 pågår markrening av mark och bottensediment på grund av tidigare gasproduktion på platsen. Produktionsstart för utbyggnaden i vattnet och kajer kan starta från 2026. Byggstart för de första kvarteren i Kolkajen kan komma i gång 2029. Kolkajen beräknas vara färdigutbyggd 2037.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan