Byggbranschen fortsatt prioriterad riskmiljö

SOCIAL HÅLLBARHET Enligt Arbetsmiljöverket slog myndigheternas insatser mot brott i arbetslivet rekord förra året, närmare 2000 oannonserade kontroller genomfördes under 2019. Där konstaterades en lång rad överträdelser och brott.

Byggbranschen fortsatt prioriterad riskmiljö
Myndighetskontroller vid byggarbetsplats Foto: Arbetsmiljöverket

Regeringen har avsatt 18 miljoner kronor för att under 2018-2020 motverka fusk och brott i arbetslivet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Arbetsmiljöverket har fått den samordnade rollen men även Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polismyndigheten och Skatteverket ingår i satsningen.

Enligt Arbetsmiljöverket har de oannonserade kontrollerna mot oseriösa arbetsgivare ökat de senaste åren. Kontrollerna, som de genomför tillsammans med bland annat Skatteverket och polisen har gått från 161 stycken under 2017 till närmare 2000 under 2019.

Under 2019 genomfördes även tre större nationella kontrollinsatser med fokus på skönhetssalonger, byggarbetsplatser och restauranger.

Där konstaterades en lång rad överträdelser och brott. Det handlar om svartjobb, illegal arbetskraft, omänskliga arbetstider, skenanställningar, människohandel, undermåliga boendeförhållanden, riskfyllda arbetsmiljöer, farliga och oskyddade arbetsmaskiner, bristande säkerhetsutrustning och bidragsbrott.

Tecken på människohandel vid kontrollerna

I myndigheternas lägesrapport från 2019 uppges de vanligaste bristerna på  kontrollerade byggarbetsplatserna vara bristfälliga fallskyddsutrustningar, utbildningsbevis som saknas, felaktiga personalliggare och utländska byggarbetare som inte är anmälda i utstationeringsregistret eller arbetar illegalt. Det förekom även tecken på människohandel och människoexploatering vid kontrollerna, med exempelvis sovplatser och boenden vid byggarbetsplatserna.

– Vi möter ofta utländska arbetstagare vars förhållanden kraftigt skiljer sig från deras svenska kollegors. Det gäller allt från arbetsförhållanden, risker i arbetsmiljön till beroendeförhållandet till arbetsgivare och rätten att få arbeta i landet. Det är en komplex problematik som är resurskrävande, säger Johan Winberg, kommissarie på Polismyndigheten,  i en kommentar.

Enligt Arbetsmiljöverket kommer byggbranschen även fortsättningsvis att vara en prioriterad riskmiljö i deras arbete.

 

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan