Cementbranschen: ”10 uppmaningar till politiken”

Cement Nu presenteras en ny färdplan som visar hur Sverige ska göra cementproduktionen till en kolsänka fram till 2030, tillsammans med de krav som branschen ställer på politiken.

Cementbranschen: ”10 uppmaningar till politiken”
Romina Pourmokhtari, Svante Axelsson och Karin Comstedt Webb.

I går presenterade cementbranschen sin vässade färdplan för klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari. Målet är klart och tydligt: fram till 2030 ska världens första klimatneutrala cementfabrik driftsättas på Gotland – och branschen, som i dag står för drygt fyra procent av Sveriges utsläpp, ska bli en aktiv kolsänka.  

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Redan i färdplanen från 2018 slog Heidelberg Materials (tidigare Cementa) fast att de vill nå nettonollutsläpp till 2030. Nu strävar de i stället efter att göra cementproduktionen till en kolsänka med negativa utsläpp. Detta ska uppnås genom att även de biogena utsläppen från biobränslet ska fångas in.

Det finns dock flera hinder som måste röjas för att industrin ska uppnå sina mål. Ett av dem är att myndigheters beslutsprocesser behöver bli mer effektiva, inte minst för att den tredje elkabeln till Gotland ska vara på plats i tid.

– Sverige måste få en starkare samordning mellan myndigheterna. Det är för mycket stuprör i systemet vilket gör att beslutsprocesserna, och därmed klimatomställningen, tar alldeles för lång tid. För att klara cementbranschens omställning behöver vi slå ett nytt svenskt rekord i tillståndsprocesser och samverkan. Den här färdplanen visar att det borde vara fullt möjligt, säger Svante Axelsson, nationell samordnare på Fossilfritt Sverige, i en kommentar.

En avgörande pusselbit i cementbranschens omställning är etableringen av en CSS-anläggning vid den befintliga Slitefabriken. Den nya färdplanen inkluderar en tidsplan som förtydligar vem som behöver göra vad för att branschen ska nå i mål.

– CCS-satsningen är en mycket viktig pusselbit för att Sverige ska nå sina klimatmål. Att ställa om Slitefabriken är också helt avgörande för att säkerställa konkurrenskraft och därmed att vårt samhälle har en tryggad försörjning av cement över tid, säger Karin Comstedt Webb, vice vd Heidelberg Materials.

Vidare säger Karin Comstedt Webb att det är för dem att ta del av klimat- och miljöministerns tankar kring färdplanen för cementbranschen.

– Samtalet var givande och handlade om hur vi nu gemensamt kommer hela vägen i mål med nettonollutsläpp redan 2030. Bland annat ser vi positivt på beskedet att departementen förstärker sitt samarbete kring omställningsfrågorna. Vi lyfte även fram behovet av stöd till myndigheterna att prioritera de satsningar som får störst betydelse för att nå klimatmålen, avslutar hon.

10 punkter som bör sättas upp på politikens att-göra-lista

Färdplanen innehåller även 10 rekommendationer till politiken för att säkerställa att omställningen blir framgångsrik:

  1. Svensk förvaltning måste vara delägare av tidsplanen 2030.
  2. Öka tempot i utbyggnaden av elsystemet.
  3. Säkerställ långsiktig tillgång till hållbar biomassa.
  4. Skapa förutsättningar för CCS och BECCS i regelverket för byggprodukter.
  5. Stärk incitamenten för BECCS.
  6. Främja värdekedjan för CCS.
  7. Ställ krav på och skapa betalningsvilja för byggmaterialprodukter med kraftigt minskad klimatpåverkan i offentlig upphandling.
  8. Säkra industriomställningen med rätt kompetensförsörjning.
  9. Hållbart samhällsbyggande kräver rätt livscykelanalyser.
  10. Skapa kommersiella förutsättningar för en hållbar ekonomi.
Hämtar fler artiklar
Till startsidan