Forskare: Nattbelysning bidrar till insektsdöd

BIOLOGISK MÅNGFALD Enligt en ny internationell studie är nattbelysning en av flera faktorer som påverkar insektspopulationer negativt. Annika Jägerbrand, universitetslektor i belysningsvetenskap, påpekar att det finns teknik för att skydda den biologiska mångfalden men att det sällan ställs sådana krav i upphandlingar.

Forskare: Nattbelysning bidrar till insektsdöd
Forskning har visat att de nattfjärilar som söker sig till lampors ljus på nätterna har dött morgonen efter, antingen på grund av utmattning eller för att de ätits upp. Foto: Stock Adobe

Insekter runt om i världen minskar snabbt. Oro över vad denna förlust innebär för livsmedelssäkerhet och ekologiska samhällen har fått flera internationella forskare att söka efter de viktigaste orsakerna genom att gå igenom 150 rapporter på ämnet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Enligt sammanställningen, som nyligen publicerades i tidskriften Biological Conservation, är nattbelysning en av flera faktorer som påverkar insektspopulationer negativt.

Rapporten hänvisar till tidigare studier som bland annat tar upp att en tredjedel av de nattfjärilar som söker sig till lampors ljus på nätterna har dött morgonen efter, antingen på grund av utmattning eller för att de ätits upp. Annan forskning har också visat att det dör fler nattfjärilar i områden med ljusföroreningar än i områden som är mörka.

Annika Jägerbrand är anställd på Jönköpings tekniska högskola som universitetslektor i belysningsvetenskap.

Hur stort är problemet i Sverige, har vi koll på läget med ljusföroreningar?

–  Generellt har vi inte koll på hur utomhusbelysning påverkar djur och insekter idag. Exempelvis sätter man upp mycket effektbelysning i träd och i känsliga miljöer som i vattendrag. Detta sker utan hänsyn till ifall det finns rödlistade och skyddade arter där. Det saknas kunskap om hur man ska designa ljuset så man inte skapar negativa effekter på ekosystemen, hos både ekologer och de som planerar belysningen.

 Vad är de viktigaste att tänka på kring belysning och biologisk mångfald?

–  Många arter är känsliga för artificiellt ljus och påverkas negativt av utomhusbelysningen.

–  En bra princip är ALARA: ’as little as reasonably achievable’. Vi måste tänka om och anpassa ljuset till maximigränser – inte minimi som idag. Ekologer och ljusdesigners måste jobba ihop för att skydda naturen och skapa trygga och säkra miljöer för människan. Idag finns tekniken för att skydda den biologiska mångfalden men oftast ställs inga krav från upphandlarna.

–  Exempelvis är det allmänt känt att ljus i våglängderna under 500 nanometer bör reduceras i utomhusbelysningen för att minska de ekologiska effekterna. Ändå ställs sällan krav på detta, inte ens när man belyser miljöer med rödlistade och hotade arter som är känsliga för ljus, säger Annika Jagerbrand.

Effektiv LED-belysning leder till ökat användande

Hon har även varit projektledare och författare för två rapporter som naturvårdskonsultbolaget Calluna AB tagit fram om LED-belysning och dess för- och nackdelar ur ett hållbarhetsperspektiv.

FAKTA

Åtgärder för att minimera den ekologiska påverkan av utomhusbelysning

  • Förhindra och begränsa nya områden från att belysas.
  • Begränsa omfattningen av de belysta områdena.
  • Minska ekologisk påverkan av befintliga eller planerade belysningsanläggningar.
  • Anpassa tiden belysningen används.
  • Reducera ekologisk påverkan vid biologiskt kritiska tidpunkter.
  • Begränsa eller sänk ljusflödet.
  • Anpassa och/eller begränsa ljusets spektralfördelning (färg).
Källa: LED-belysningens effekter på djur och natur med rekommendationer – Fokus på nordiska förhållanden och känsliga arter och grupper av Calluna AB.

Där konstateras att energieffektiv belysning som LED har potential att spara mycket energi och reducera onödigt spilljus och ljusföroreningar när den används på rätt sätt.

Men att den också leder till ett ökat användande av belysning på grund av sin effektivitet. Dessutom kan den breda våglängdsbredden, med toppar i blått ljus påverka flera känsliga arter.

Det vita dagsljusliknande, artificiella ljuset från  LED kan alltså i kombination med ökad användning leda till oönskade effekter på naturen och göra att ljusföroreningar ökar i omfattning.

Läs rapporterna om LED- belysningens effekter här och här

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan