Forskare: Översyn av trängboddheten krävs

COVID 19 Reformera bostadsbidraget, värna den billiga hyresrätten och se över trångboddhetsnormen. Det är några av förslagen som lämnas i en ny rapport där forskare analyserat bostadsfrågan under coronapandemin.

Forskare: Översyn av trängboddheten krävs
Foto: Adobe Stock

– Olika kriser har olika förlopp. Det specifika med coronakrisen är betoningen av hemmets betydelse. Hemmet har fått en renässans. Köerna på Bauhaus har aldrig varit längre och fritidshusen går som smör i solsken. Det är den ena sidan. Men vi är mer intresserade av den andra sidan.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Det säger Tapio Salonen, professor i socialt arbete i en kommentar.

Han har tillsammans med bostadsforskaren Martin Grander analyserat bostadsfrågan under pandemin. Det är Delegationen mot segregation som har gett forskare och myndighetsföreträdare i uppdrag att ge sitt perspektiv på relationen mellan segregation och covid-19. Rapporten Ökad ojämlikhet i boendet i spåren av coronapandemin är ett av flera bidrag.

Förenklad diskussion om social distansering

I rapporten redogör Tapio Salonen och Martin Grander för hur bostadens betydelse har ökat i pandemins spår och lämnar även förslag för ökad jämlikhet och minskad segregation i boendet.

Enligt forskarna har trångboddheten ökat i Sverige under de två senaste decennierna, främst bland familjer med låga inkomster och nyanlända vilket har gjort dessa invånare mer utsatta för covid-19.

Som exempel nämner de smittspridningen i Järvaområdet i Stockholm som i våras skapade stora rubriker och där Stockholms stad gick ut med en bred informationskampanj. Men enligt forskarna blev diskussionen om att invånarna i området inte förstod budskapet om social distansering kraftigt förenklad.

– Diskussionen kom att handla om etnicitet och språksvårigheter, inte om hur trångt många bor och vad det får för konsekvenser. Invånare i dessa områden har dessutom ofta samhällsviktiga yrken och måste ta sig till jobbet, säger Martin Grander i en kommentar.

Behov av ny översyn

Forskarna kommer nu att påbörja en ny studie om trångboddhet i Malmö som pågår fram till sommaren.

– Statistiken talar sitt krassa språk. Trångboddheten minskade under ett antal år, men sedan har detta vänt. Under 2000-talet, som är en paradoxal tid då de allra flesta hushåll har fått det bättre, har ojämlikheten ökat. Så vi behöver en översyn av trångboddheten, säger Tapio Salonen.

Läs mer här

FAKTA

Forskarnas förslag för ökad jämlikhet och minskad segregation i boendet:

  1. Reformera bostadsbidraget – anpassa bostadsbidraget till boendekostnader, villkor och utsatta målgrupper.
  2. Se över trångboddhetsnormen – den nuvarande oklara situationen kring vad som ska räknas som en minsta godtagbar boendenorm leder till oklarheter och godtycke.
  3. Underlätta etablering in på boendemarknaden – bostadsbrist och striktare regler för att få en bostad har gjort det svårt för framför allt unga och nyanlända.
  4. Värna den billiga hyresrätten – nyproduktion är dyrt och lägenheter som ökar i hyra på grund av ”överrenovering” försvinner oåterkalleligt från lågprissegmentet.
  5. Återupprätta neutraliteten mellan upplåtelseformerna – de som äger sitt boende gynnas genom olika avdrag och avvecklad fastighetsskatt.

 

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan