Hållbart samhällsbyggande i fokus på konferens

HÅLLBART SAMHÄLLSBYGGANDE Det koldioxidsnåla byggandet och klimatanpassning var huvudteman på Hållbart samhällsbyggandes konferens i tisdags där konkreta exempel varvades med diskussion och inspiration.

Hållbart samhällsbyggande i fokus på konferens
Ingar Lindholm, chefredaktör Miljö & Utveckling

Trots ett osäkert läge i politiken och omvärlden sker omstarten med en betydligt högre ambitionsnivå i klimatarbetet inom EU efter pandemin.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Det påpekade Boverkets generaldirektör Anders Sjelvgren i sitt inledningstal på konferensen Hållbart samhällsbyggande som gick av stapeln i tisdags.

Konferensen hade temat koldioxidsnålt byggande och klimatanpassning, bägge områden där Boverket har en nyckelroll. Dels genom sitt arbete med klimatdeklarationer och dels som samordnare för den nationella strategin för klimatanpassning.

Ett inre motstånd

Arbetet med klimatanpassning är kanske inte den fråga som oftast hamnar högt upp på dagordningen. På frågan om vems ansvar det är att snabba upp det arbetet svarade Anders Sjelvgren att vi alla behöver rannsaka hur vi kan öka takten och förstå att det finns ett inre motstånd i alla människor att ta tag i lite mer långsamma förlopp.

– Vi kan ta en ledartröja i att identifiera att vi faktiskt beter oss så här, vi måste mota den känslomässiga reaktionen av att vänta, där kan Boverket vara med och trycka på så mycket som möjligt och visa på effekterna, sade Anders Sjelvgren.

Konkreta exempel och principer för klimatanpassning

Ett annat sätt att mota det känslomässiga motståndet bjöd Maria Rothman från Norrköpings kommun och Peter Wiborn från Stockholms stad på. De presenterade konkreta exempel på hur man kan arbeta med både skyfall och värmeböljor genom olika gröna lösningar och ekosystemtjänster.

Det gjorde även Carsten Fjorback, utvecklingschef på konsultföretaget Cowi.

Han är verksam i Danmark och berättade hur de fick ett rejält uppvaknande under skyfallen i Köpenhamn 2011 vilket satte fart på klimatanpassningsarbetet i hela Danmark.

– Situationen blev en ”gamechanger” mycket tack vare att det hände i Köpenhamn, där många av våra politiker bor, sade Carsten Fjorback.

Han visade hur de arbetat med framför allt multifunktionella lösningar för att addera extra värde till ett annars mer tungrott arbete. Och hur han efter hand har börjat se fram emot att få se hur lösningarna kommer att fungera i skarpt läge.

Trots det mer positiva förhållningssättet till en krisartad situation påpekade han också att det nog tyvärr kommer att bli nödvändigt att titta på vilka kustområden i Danmark som kommer att bli för svåra och dyra att skydda från översvämningar framöver.

Att framtiden är osäker nämnde Anders Sjelvgren redan i sitt inledningstal. Hur man kan jobba med några av dessa osäkerheter genom principer för klimatanpassning berättade Anna Jonsson, vatten- och klimatanpassningsexpert från SMHI under sin presentation.

Klimatdeklarationer och koldioxidsnålt byggande

Även Kristina Einarsson från Boverket och Martin Erlandsson från IVL Svenska Miljöinstitutet var på plats i den digitala studion, för att berätta om arbetet med klimatdeklarationer och ge tips och råd för klimatberäkningar.

Hur detta kan omsättas i praktiken fick LINK Arkitektur, konsultföretaget Bengt Dahlgren och fastighetsbolaget Castellum berätta om i sina föreläsningar.

Varken piskor eller morötter det mest effektiva

Dagen avslutades med en inspirationsföreläsning från ledarskapscoachen Thomas Dimming som redogjorde för vad som får människor att vilja engagera sig i mer komplexa och tungrodda arbetsuppgifter.

Han påpekade att det nu finns decennier av forskning som visar att varken piskor eller morötter är de mest motivationshöjande metoderna. För att vi människor ska ta oss an utmaningar behöver det även finnas interna motivatorer.

Sådana kan vara att utmaningen går hand i hand med våra egna mål och att man faktiskt tycker om att arbeta med uppgiften, samtidigt som det finns en känsla av att uppgiften som ska utföras även hjälper våra medmänniskor.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan