Jönköping stoppar nybyggnation på jordbruksmark

SAMHÄLLSPLANERING Kommunfullmäktige i Jönköping har fattat ett beslut som sätter stopp för framtida exploatering av jordbruksmark i kommunen. Ett beslut de än så länge är relativt ensamma om i Sverige och som applåderas av LRF. Samtidigt kan det bli aktuellt att använda mer skogsmark istället.

Jönköping stoppar nybyggnation på jordbruksmark
Foto: Adobe Stock

– Kommunen ska sträva efter att brukningsvärd jordbruksmark ska reserveras för jordbruksändamål. Det är nödvändigt för att klara vår framtida livsmedelsförsörjning

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Det säger kommunalrådet Mona Forsberg (S) i samband med att beslutet offentliggjordes förra veckan.

Jönköpings kommun är än så länge relativt ensamma om skydda jordbruksmark från byggnation och exploatering men Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), som applåderar beslutet hoppas att fler kommuner i Sverige följer efter.

FAKTA

Jordbruksmark i Sverige

  • I Sverige finns ungefär 2,6 miljoner hektar åker och 0,4 miljoner hektar betesmarker.
  • Arealen minskar varje år. De sämre markerna blir ofta skog, medan god jordbruksmark försvinner för att bli vägar, byggnader eller något annat som innebär att marken inte kan användas för livsmedelsproduktion i framtiden.
  • I framtiden beräknas den svenska jordbruksmarken bli ännu mer värdefull än idag, när globala klimatförändringar, som havsnivåhöjningar och ökenspridning, minskar tillgången på jordbruksmark i många länder.
Källa: Jordbruksverket

– Det beslutet kan visa sig bli livsviktigt för den framtida matförsörjningen. Världens befolkning växer samtidigt som jordbruksmarken minskar. Det är en ekvation som inte går ihop och vi hoppas att fler kommuner följer Jönköping, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström i ett pressmeddelande.

Kan bli aktuellt med skogsmark istället

Tillgången till jordbruksmark minskar i hela världen och Sverige är inget undantag, varje år försvinner cirka 600 hektar svensk jordbruksmark enligt LRF.

I ett försök att försöka förhindra den utvecklingen har Jordbruksverket och Sveriges Lantbruksuniversitet(SLU) tagit fram ett stödverktyg med konkreta exempel för hur kommuner kan arbeta för att bevara jordbruksmarken i sin fysiska planering.  Till exempel föreslås att man bygger garage under marken, bygger inåt städer istället för utåt i, sammanbinder byggnader och bygger fler våningar.

När kommunalrådet Mona Forsberg får frågan från Sveriges Radio om vart man nu ska bygga istället är det i första hand skogsmarken som kommer upp som alternativ.

– Det finns en hel del mark att använda, vi är ju en rik skogskommun också, säger Mona Forsberg till Sveriges Radio.

Läs mer om beslutet här

Ladda ner stödverktyget här

Hämtar fler artiklar
Till startsidan