Mest lästa: ”Hållbarhet och varsamhet ställs alltmer i skuggan”

Topplistan Här är månadens topp tre mest lästa artiklar på Hållbart samhällsbyggande-sajten. Planarkitekt Tomas Nyströms starka röst för att vårda och bevara fick många att klicka.

Mest lästa: ”Hållbarhet och varsamhet ställs alltmer i skuggan”
Foto: Bvf/Stock Adobe

1. Hållbart samhällsbyggande Tomas Nyström, arkitekt och ordförande i Svenska Byggnadsvårdsföreningen, är oroad över vår oförmåga att ta vara på de befintliga byggda miljöerna. ”Den allt snabbare värdeökningen på mark medför än mer stegrade anspråk på avkastning på den byggda och ännu ej byggda miljön, där hållbarhet och varsamhet ställs alltmer i skuggan”, säger han. Han pekar också ut tre städer där nytillskott inordnas i stadsbilden. Läs mer.

2. Cirkularitet Trots stora möjligheter för återbruk inom bygg- och rivningsprojekt är det svårt att gå från vision till praktik. Återbruk måste lyftas upp tidigt i planeringen och då kan det få stor klimateffekt, det visar utvärderingen av samverkansprojektet Återbruk i Väst. Läs mer.

Läs rapporten: Potential, effekter och erfarenheter från återbruk i bygg- och fastighetssektorn. 

3. Hållbara transporter Stockholm ska bygga Sveriges sannolikt största cykelgarage. 1600 cykelplatser i två våningar – men inget palats utan ett budgetbygge, är planen. Läs mer.

Hållbart byggande

Samhälls- och stadsplanering

Energi

Politik och juridik

Social hållbarhet

Platsannonser

Det senaste