Nu ska Stockholm rustas för extremväder

KLIMATANPASSNING Forskare ska nu hitta sätt att minska kostnaderna för brand och översvämningar, vilka förväntas öka på grund av klimatförändringarna.

Nu ska Stockholm rustas för extremväder
Foto: Adobe stock.

När temperaturen stiger, ökar risken för extremväder. Detta resulterar i betydande kostnader varje år för både privatpersoner och försäkringsbolag på grund av översvämningar och extrema värmeböljor. Därför ska Kungliga Tekniska Högskolan nu hjälpa Stockholm stad att stärka sitt försvar.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

– Vi ser redan konsekvenserna av klimatförändringarna och staden lägger stora summor varje år på brand- och vattenskador i sina fastigheter. Det är helt nödvändigt att vi tar hjälp av forskningen att utforma effektiva åtgärder eftersom dessa problem bara kommer att öka framöver, säger Clara Lindblom, bostadsborgarråd i Stockholm stad, i en kommentar.

Tillsammans med Stockholms stads försäkringsbolag S:t Erik Försäkring, kommer KTH att undersöka metoder för att förhindra klimatrelaterade skador. Framför allt handlar det om skador hos de kommunala bostadsbolagen Stockholmshem, Svenska Bostäder och Familjebostäder.

Christian Thomann, docent vid Institutionen för Industriell ekonomi på KTH, förklarar att deras forskning kommer att involvera analys av försäkringsdata och byggnadsinformation för att hitta smarta sätt att förebygga accelererande förluster för staden

– Vi har erfarenhet av att arbeta med försäkringsdata och andra komplexa datamängder. Vi vill inte bara identifiera problemen utan sedan också implementera effektiva åtgärder.

Kunskapen ska spridas

Hyresfastigheter utgör majoriteten av stadens fastighetsbestånd, där bolagen tillsammans äger cirka 70 000 bostäder. Men även om forskningen fokuserar på dessa bolag, är målet att de insikter och strategier som utvecklas ska kunna tillämpas på andra typer av verksamheter.

– I takt med att klimatkrisen fördjupas kommer kostnaderna att öka för alla typer av fastighetsägare. Det är därför angeläget att lärdomar från det här forskningsprojektet sprids vidare, inte minst till andra delar av staden där fastigheterna inrymmer samhällsviktig verksamhet som till exempel skola och äldreomsorg, avslutar Clara Lindblom.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan