Ny anläggning fördubblar återanvändningen av schaktmassor

Återbruk I Norra Djurgårdsstaden har masslogistikcentret installerat en ny anläggning som ökar återanvändningen av schaktmassor från 35 procent till 80 procent.

Ny anläggning fördubblar återanvändningen av schaktmassor
Den nya anläggningen på Masslogistikcenter. Foto: Pressbild.

Nu har Masslogistikcentret i Frihamnen, Norra Djurgårdsstaden installerat en ny anläggning som mer än fördubblar återanvändningen av schaktmassor. Samtidigt har man minimerat långa transporter med tunga lastbilar och reducerat inköp av material. Den lokala cirkulära masshanteringen gör därför att klimatavtrycket minskas med upp till 80 procent.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

– Genom att arbeta lokalt och cirkulärt med schaktmassor och stenkross får vi en kraftigt minskad klimatpåverkan, men också en bättre ljudmiljö och renare luft. Det är en så kallad win-win situation och en viktig del i vårt arbete för ett mer hållbart Stockholm, säger Åsa Lindhagen, miljö- och klimatborgarråd i Stockholms stad, i en kommentar

Pråm och eldrivna lastbilar

Förutom stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden använder idag ett delprojekt i Slakthusområdet samt Slussen anläggningen i Frihamnen. Dessutom samarbetar staden och Region Stockholm om utbyggnaden av tunnelbanan, och stenmaterialet från en av tunnelbanans etapper behandlas på Norra Djurgårdsstadens Masslogistikcenter.

I Norra Djurgårdsstaden används eldrivna lastbilar för lokal transport, medan övriga transporter kan tanka HVO på befintliga stationer. Från och med 2022 transporteras bergmassor från tunnelbaneutbyggnaden sjövägen med pråm, vilket minskar belastningen på Stockholms centrala vägnät och minskar tunga lastbilstransporter. I Masslogistikcentret sorteras och behandlas föroreningar, vilket möjliggör lokal återanvändning av material i stället för deponering.

– De första åren har fler än 60 000 tunga lastbilstransporter inte behövt bli av tack vare det cirkulära arbetssättet. Lastbilar går på el eller tankar HVO. Med den nya anläggningen kommer vi ta bort ännu fler onödiga transporter i framtiden, säger Anders Österberg, exploateringsnämndens ordförande, Stockholms stad.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan