Nya regler för bygg- och rivningsavfall från 1 augusti

CIRKULARITET 1 augusti träder den nya lagstiftningen om bygg- och rivningsavfall i kraft. I en intervju med Hållbart samhällsbyggande berättar Marianne Hedberg på Byggföretagen om förändringen, och om branschens frågetecken kring den.

Nya regler för bygg- och rivningsavfall från 1 augusti
Foto: Adobe Stock

Sverige ska anpassa lagstiftningen till nya EU-regler om avfall med bland annat tvingande krav av bygg- och rivningsavfall för vissa fraktioner, nämligen plast, glas, gips, metall, mineraliska massor och trä som ska sorteras ut på arbetsplatsen. Resterande avfall ska sedan sorteras i brännbart eller icke brännbart.

Enligt Byggföretagen är lagändringen helt i linje med de riktlinjer som branschen redan tidigare ska arbeta efter.

Den nya lagstiftningen, som träder i kraft den 1 augusti, kommer även innebära krav på bättre planeringsunderlag för att förebygga avfall genom en ändring i plan- och bygglagen, och det ska införas ett rikstäckande elektroniskt register för farligt avfall genom Naturvårdsverket.

Snabba puckar när ändringen införs

Marianne Hedberg
Foto: Rosie Alm Marianne Hedberg.

Marianne Hedberg, miljöexpert på Byggföretagen påpekar att allt har gått väldigt fort. Riksdagen fattade beslut om lagändringarna den 16 juni men förordningarna, som också kommer att börja gälla från 1 augusti är ännu inte beslutade. Kravet på digital rapportering av farligt avfall har skjutits fram till 1 november, tills system finns på plats och informationen hinner nå alla.

– Under tiden är det viktigt att alla företag får sina rutiner på plats och ser till att leva upp till den anteckningsskyldighet som funnits sedan länge, det kommer att underlätta nästa steg, säger Marianne Hedberg.

Hon fortsätter:

– Det är en kedja av beslut som ska till. Riksdagen fattade beslut om lagändringarna den 16 juni, hur det påverkar byggsektorn i detalj vet vi inte helt säkert förrän förordningarna är beslutade. Baserat på det kommer sedan Naturvårdsverket fatta beslut om föreskrifter och sen kommer deras vägledning. Det är svårt att få en överblick över vad som kommer att gälla.

– Det här är en stor förändring så all tid som vi får på oss att göra rätt är bra, det är inte så att vi inte kan och inte vill. Men för att krav ska bli hanterbara behöver de vara anpassade till företagens möjligheter och verklighet. Samtidigt är det positivt att alla måste rätta sig efter samma krav, det ger konkurrensneutralitet i branschen, säger Marianne Hedberg.

Enligt nuvarande förslag kommer det att finnas möjlighet till undantag från sortering på arbetsplatsen. Till exempel när det handlar om svårseparerade material och konstruktionsdelar som består av flera olika material som sammanfogats på ett sätt som gör separering på arbetsplatsen svår eller omöjlig att genomföra på ett säkert sätt.

–  Både generella undantag och dispens föreslås och här avvaktar vi besluten för att veta detaljerna. Det går inte alltid att ställa samma krav även om syftet med kraven, och ambitionen hos företagen, är att uppnå bästa möjliga sortering och återvinning säger Marianne Hedberg.

Vad är den vanligaste frågan som ni får från era medlemmar om den nya lagstiftningen?

– Den vanligaste frågan har gällt kravet på sortering, när det kommer börja gälla och hur det ska hanteras. Så det allra viktigaste nu är att vi får besked om vad alla regeländringar betyder rent praktiskt. Sedan kommer vi att sprida den informationen och uppdatera våra resurs- och avfallsriktlinjer för byggande och rivning.

–  Vi hoppas att tillsynsmyndighetens roll i början blir rådgivande och utbildande, då kommer vi att komma framåt. Man brukar prata om att byggsektorn är konservativ men det är mycket på gång och finns massor av vilja till att förbättra cirkulariteten i den. Dels för klimat och miljö men också för att det är olönsamt att slösa, avslutar Marianne Hedberg.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan