Nytt verktyg för grönare städer

GRÖNSKA FOJABs nya verktyg Treeable ska visa hur man kan öka antalet träd – både vid planering av nya områden och i befintliga stadskvarter.

Nytt verktyg för grönare städer
Verktyget visar var träd kan planteras i befintlig stadsmiljö och har testats på tre stadsdelar i Malmö. Foto: Pressbild.

Närhet till grönområden är starkt kopplat till människors fysiska och psykiska välmående. Dessutom är grönska viktigt för den biologiska mångfalden; träd sänker temperaturen i städerna, fördröjer vattenmängder vid regn och förbättrar luftkvaliteten.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  Arkitektkontoret FOJAB har utvecklat en metod och ett digitalt verktyg för att identifiera mark som är lämplig för trädplantering samt för att förstå vilka faktorer som hindrar eller gynnar grönska. Verktyget Treeable baseras på 3-30-300. Regeln innebär att alla ska kunna se minst tre träd från varje hem, skola och arbetsplats, att varje stadsdel ska ha minst 30 procent krontäckningsgrad och att det ska vara högst 300 meter till ett grönområde från varje bostad.

  I en studie av tre stadsdelar i Malmö visade Treeable att centrala ytor som gatuparkeringar, gräsmattor och restytor enkelt kan planteras med träd.

  – Det finns väldigt många intressen i den täta staden och träden hamnar ofta i kläm. Studien som gjordes i Malmö både visade på möjligheterna att ändra hur vi arbetar och identifierade de ytor som faktiskt finns tillgängliga för trädplantering, säger Patrick Bellan, trädspecialist på fastighets- och gatukontoret i Malmö.

  FOJAB föreslår åtgärder för att öka grönytegraden och optimal placering av träd för maximal nytta. Vi har även undersökt att helt omgestalta gator och ta bort markparkering för att bedöma deras lönsamhetspotential.

  – Vår analys visar att man relativt enkelt kan öka krontäckningsgraden i befintliga centrala stadsdelar. I planeringen av nya stadsområden måste vi dock se till att träden prioriteras mycket högre och tidigare i processen – långt före bilar och parkeringar, säger Malin Ingemarsdotter, landskapsarkitekt på FOJAB.

  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan