Rapport: Fokus på pris hindrar hållbarhetsmålen

HÅLLBART BYGGANDE Rådande upphandlingskrav, prisprioriteringar och brist på transparent uppföljning motarbetar hållbarhetsmålen. Det visar en ny rapport.

Rapport: Fokus på pris hindrar hållbarhetsmålen
Foto: Adobe Stock.

Sverige står inför en av sina största utmaningar inom byggbranschen när det gäller att uppnå klimatmålen. Trots att branschen är ansvarig för en betydande del av landets koldioxidutsläpp, indikerar en ny undersökning från Neste på betydande hinder för att nå hållbarhetsmålen.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Undersökning, som genomförts av Novus på uppdrag av Neste, med deltagande av utvalda chefer inom byggbranschen, visar att problem med upphandlingar utgör en väsentlig orsak. Upp till 40 procent av de tillfrågade företagen väljer aktivt bort offentliga upphandlingar. Enligt undersökningen kan detta kopplas till otydliga krav och överdriven fokusering på pris snarare än hållbarhet.

Offentliga upphandlingar, som har ett årligt värde på 800 miljarder kronor, brukar normalt erbjuda betydande möjligheter för företag inom bygg- och anläggningssektorn. Neste varnar dock för att den nuvarande situationen riskerar att underminera både branschens arbete med hållbarhet och dess konkurrenskraft. Dessutom kan detta öppna dörrar för utländska aktörer som inte delar samma ambitioner när det gäller hållbarhet.

För att rätta till situationen har Neste identifierat viktiga förbättringsområden:

  • Tydligare kravställningar: Diffusa kravställningar gör det svårt för företag som vill prioritera hållbarhet. Neste uppmanar till klarare krav och innovativa upphandlingsformer som premierar hållbara erbjudanden.
  • Betalningsvilja för hållbarhet: Enligt Neste måste upphandlande organisationer vara beredda att betala för hållbarhet, vilket kan innebära att konkurrera med hållbarhet i stället för enbart pris.
  • Transparenta och konkreta uppföljningar: Neste påpekar att det finns en oro över att hållbarhetskrav inte efterlevs. Det krävs tydliga kontrollstrukturer och uppföljningsmetoder för att undvika fusk.
Hämtar fler artiklar
Till startsidan