Ny rapport: De är Sveriges barntätaste stadsdelar

Hållbar stadsplanering Mindre biltrafik, fler grönområden i innerstäderna och ökad social trygghet i miljonprogramsområden. 
Det är några av de åtgärder som behövs för att skapa en mer barnvänlig stad, enligt en ny rapport som även har undersökt vilka som är Sveriges barntätaste stadsdelar.

Ny rapport: De är Sveriges barntätaste stadsdelar
Barn har rätt till en god livsmiljö oavsett var de bor.

Det bor ungefär två miljoner barn i svenska tätorter. På HSB:s uppdrag har det forskningsinriktade konsultföretaget Spacescape, specialiserat inom stadsbyggnad, undersökt var och hur barn bor och vad som vad kännetecknar en barnvänlig stad.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?
Karin Lobo Lundgren

– Vi har med hjälp av statistik från SCB genomfört geografiska analyser för att dels ta reda på vilka som är de barntätaste (antal barn per hektar) stadsdelarna eller områdena i Sverige, dels var andelen barn är som högst i förhållande till det totala antalet boende, säger Karin Lobo Lundgren som är samhällsplanerare på Spacescape.

Problem med otrygghet

Studien visar att det finns barntäta stadsdelar och områden både i innerstäder och ytterområden. De barntätaste (0–9 år) är Möllevången, Örtagården/Rosengård i Malmö och Olivedal i Göteborg.

FAKTA

Sveriges barntätaste stadsdelar/områden

1). Möllevången (Malmö) 2). Örtagården norr (Malmö) 3). Olivedal (Göteborg) 4). Hermodsdal-Gullviksborg (Malmö) 5). Östra Matteus (Stockholm) 6). Herrgården norr (Malmö) 7). Persborg-Törnroden (Malmö) 8). Norra Adolf Fredrik (Stockholm) 9). Filmstaden (Solna) 10). Sege Väst (Malmö) 11). Östra Sankt Göran (Stockholm) 12). Lindängen (Malmö) 13). Centrala Sundbyberg (Sundbyberg) 14). Södra Station (Stockholm) 15). Annedal (Stockholm) 16). Södra Sofielund (Malmö) 17). Västra Sorgenfri öst (Malmö) 18). Rinkeby (Stockholm) 19). Brandbergen centrala (Haninge) 20). Pilängen (Landskrona) Källa: HSB:s rapport ”Barnvänliga stadsdelar”.  

– Vi har även genomfört en enkätundersökning bland boende med barn i 50 olika områden i Stockholmsregionen för att ta reda på vad de anser är barnvänligt och hur pass barnvänlig de upplever att deras stadsdel är, säger Karin Lobo Lundgren.

I botten hamnade Klara i Stockholms city, framför allt på grund av brist på grönområden och plats för lek samt en del problem med otrygghet.

– Även ett område som Tensta placerade sig lågt, trots god tillgång till bland annat grönområden. Det beror enligt de svarande i enkäten på bristande social trygghet.

Inget samband med pris

Enkätresultaten låg till grund för den analys som senare gjordes med hjälp av en statistisk modell och GIS (geografiska informationssystem) och som klassade bostadsområden i Stockholms län utifrån barnvänlighet. I topp hamnade då Silverdal, Södra Ängby och Höglandet.

De flerbostadsområden som bedömdes ha högst barnvänlighet ligger alla i innerstadens krans: Gröndal, Abrahamsberg och Björkhagen.

För att bedöma barnvänligheten utgick man ifrån stadsplanering och utformning och gestaltning av den fysiska miljön, det vill säga barns möjlighet att röra sig fritt och leka utomhus, närhet till förskola och skola och tillgång till grönska i närmiljön. Huvudfokuset låg på barn i åldrarna 0-9 år.

Det finns enligt studien inga starka samband mellan kvadratmeterpriset på bostäder och barntäthet, barnandel eller barnvänlighet.

– Det är bra att det tycks finnas barnvänliga miljöer i alla prisklasser, säger Karin Lobo Lundgren.

Lekvänliga parker

Enligt undersökningen finns det inte några signifikanta skillnader i barnvänlighet mellan de bästa småhusområdena och de bästa flerbostadsområdena. Många småhusområden är dessutom väsentligt mindre barnvänliga än många flerbostadshusområden.

FAKTA

Så kan barnvänligheten öka

I befintliga stadsdelar och områden: – Minska biltrafik och antalet bilparkeringar. – Sänk hastigheter. – Skapa mer parker och lekplatser, särskilt i barntäta stadskärnor. – Öka den sociala tryggheten i miljonprogramsområden som ofta är både gröna och trafiksäkra. – Förtäta småhusområden med lägenheter så att skilda par, pensionärer och ungdomar kan bo kvar. – Skapa mer marknära boende med egen uteplats i befintliga flerbostadshus. I nya stadsdelar och områden: – Placera skolor och förskolor inom 300 meters gångavstånd från bostadshusen. – Prioritera stora gårdar för lek och pedagogik. – Placera parker och lekplatser inom 200 meters gångavstånd. Prioritera ytor för fysisk aktivitet för både flickor och pojkar. – Bygg lokalgator som gångfartsgator utan fasta parkeringsplatser. Prioritera trygg och trafiksäker gång- och cykeltrafik. Källa: HSB:s rapport ”Barnvänliga stadsdelar”.  

– Det räcker alltså inte att bara bygga fler småhus för att öka antalet barnvänliga bostadsområden.

Vad ska man göra för att skapa barnvänligare städer och stadsdelar?

– Till skillnad mot vad nog många tror bor det väldigt många barn i stadskärnor som därför behöver utformas efter det. Det innebär bland annat minskad biltrafik och sänkta hastigheter, bättre möjligheter för barn att själv röra sig ute och fler och nära lekvänliga parker och andra gröna ytor. I miljonprogramsområden handlar det ofta om att genom ökad social trygghet öka barnens rörelsefrihet.

– Det krävs olika lösningar beroende på vad det är för områden och stadsdelar. Barn har rätt till en god livsmiljö oavsett var de bor, säger Karin Lobo Lundgren.

Rapporten

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan