Tumregeln 3-30-300 ska skapa mer hållbara städer

Hållbar stadsutveckling Hur många träd ser du från ditt fönster? Minst tre träd borde ditt svar vara, enligt professor Cecil Konijnendijk, som lanserat tumregeln 3-30-300 för grönare och mer hållbara städer.

Tumregeln 3-30-300 ska skapa mer hållbara städer
Forskaren Cecil Konijnendijk lanserar tumregeln 3-30-300 för mer hållbar stadsplanering. Foto: Stock Adobe

Fler träd behövs i våra städer när dessa måste bli mer robusta i spåren av klimatförändringarna, framhåller Cecil Konijnendijk, professor i Urban Forestry på University of British Columbia och medgrundare till Nature Based Solutions Institute (NBSI).

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?
Cecil Konijnendijk på bilden har lanserat 3-30-300
Cecil Konijnendijk. Foto: Jamie Myers Cecil Konijnendijk. Foto: Jamie Myers

– Vi vet att träd och grönområden är avgörande för hälsosamma och resilienta städer. Den senaste forskningen gör det mycket tydligt att vi måste ha god tillgång till parker och andra grönområden, behöver bo i gröna kvarter med högt skydd av skuggande trädkronor och även behöver se träd och grönt från våra hem, skolor och arbetsplatser, förklarar Cecil Konijnendijk.

Experter: Grönska räddning i allt varmare städer

”Forskningen visar att just växter är räddningen om vi ska fortsätta leva i städer”. Det skrev nyligen Cecil Konijnendijk tillsammans med forskarkollegan Johan Östberg, Nature Based Solutions Institute, Maja Persson, näringspolitisk trädgårdsexpert på LRF och Erika Wallin, projektledare för Green Citites i Sverige, på DN debatt.

Konceptet 3-30-300

Cecil Konijnendijk grundade år 2020 tillsammans med docent Johan Östberg NBSI. Det är ett institut för forskning och utbildning inom området stadsgrönska, grönstruktur och naturlösningar.

I städerna har ofta träden fått spela en underordnad dekorativ roll längs gatorna utanför parker och sammanhållna grönområden. Foto: Stock Adobe

Han har utifrån samlad forskning tagit fram en tumregel för hållbar stadsplanering. Regeln är generell, enkel att komma ihåg och fungerar oavsett om det gäller Jönköping eller New York. Koden för grönare och behagligare städer är 3-30-300, enligt honom.

Första delen i tumregeln betyder att alla ska kunna se minst tre träd från sitt fönster hemma och på arbetsplatsen eller på skolan. Grönare städer gör att vi mår bättre, visar massor av forskning.

Dansk stads trädpolicy en förebild

Träd kan skänka svalka heta dagar och fördröja dagvatten vid skyfall. Forskning visar också att träd renar luften på skadliga partiklar och patienter på sjukhus med utsikt mot grönska blir fortare friska. Den danska kommunen Frederiksberg, som har en trädpolicy om att varje medborgare ska se minst ett träd från sitt hus eller lägenhet, lyfts fram som förebild av kvartetten.

30 mått för skugga i regeln 3-30-300

Andra delen i tumregeln handlar om hur mycket skugga trädens kronor skänker stadskvarter. Måttet krontäckningsgrad kan användas som redskap för att räkna ut värdet av de ekosystemtjänster som träd bidrar med, uppger de.

”Många av de mest ambitiösa städerna i världen när det gäller miljöanpassning, som Barcelona, Bristol, Canberra, Seattle och Vancouver, har satt som mål att ha minst 30 procent krontäckning. Naturvårdsverket har precis lanserat det lite blygsamma målet att alla svenska städer ska ha minst 25 procent krontäckning 2025 och ha ökat krontäckningen med två procent jämfört med 2020 års värden”.

Svenska städer når inte målet

De anser att på områdesnivå bör 30 procent krontäckning vara ett minimum. Helsingborgs uppskattade krontäckningsgrad ligger på 14 procent medan Stockholm når 21 procent, enligt rapporten ”i-Tree Sverige – För strategiskt arbete med träds ekosystemtjänster”, som de hänvisar till.

3-30-300
Helsingborgs stadskärna med stenhus och stenlagda torg- och parkeringsytor flankerat av en del dekorativa träd. Foto: Stock Adobe

Regeln 3-30-300 inkluderar grönområden

Cecil Konijnendijk har även inkluderat närhet till grönområden i riktlinjerna för en grönare och mer hållbar stadsplanering. Han anser, utifrån stöd i tidigare forskningsstudier och en rekommendation från Världshälsoorganisationen WHO, att varje invånare bör ha max 300 meter till ett grönområde.

Expertgruppen anser att policymakers och stadsplanerare – men också villaägare – behöver ta sitt ansvar för att vi ska nå målet i städer och tätorter. ”I många städer utgör de privata trädgårdarna en betydande del av den totala grönmassan och i vissa städer står de för hälften av stadens krontäckningsgrad”, skriver de.

– 3-30-300 ger tydlig, evidensbaserad vägledning för att göra våra städer och stadsdelar grönare, vilket ger alla tillgång till fördelarna, förklarar Cecil Konijnendijk.

Kommunerna måste integrera stadsgrönska

Medvetenheten om trädens och växternas betydelse för hälsosamma städer ökar. På nationella nivå uttrycks det bland annat genom etappmålet att ”en majoritet av kommunerna senast 2025 ska ta tillvara och integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer vid planering, byggande och förvaltning”.

Boverket kartlägger trädtäckning i städer

Och Boverket har nyligen släppt rapporten ”Nationell kartläggning av trädtäckning i städer och tätorter”. Trädtäckningsdata är tänkt att användas av kommuner, länsstyrelser, myndigheter och forskare, som underlag för att sätta mål om grönstrukturen, ekosystemtjänster och klimatanpassning i stadsplaneringen. Nordiska ministerrådet håller dessutom på med ett förslag till ”idépapper om grönare städer i Norden”, där tumregeln 3-30-300 tas upp, uppger Ulrika Åkerlund, landskapsarkitekt på Boverket.

Nordiska ministerrådet lyfter 3-30-300

– Vi är mycket glada över detta initiativ. Faktum är att jag har arbetat tillsammans med Boverket och den nordiska arbetsgruppen för hållbara städer för att förbereda en policyrapport som uppmanar de nationella nordiska regeringarna att stödja lokala ansträngningar att förgröna. Briefen rekommenderar också 3-30-300-regeln. Den kommer troligen att finnas tillgänglig om ett par månader, uppger Cecil Konijnendij.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan