Riksbyggen välkomnar Boverkets förslag: ”Glädjande”

Klimatdeklarationer För att påverka klimatavtrycket krävs också gränsvärden för utsläpp av växthusgaser. Det säger Johanna Bjurskog, bostadspolitisk expert och förändringsledare på Riksbyggen.

Riksbyggen välkomnar Boverkets förslag: ”Glädjande”
Johanna Bjurskog, bostadspolitisk expert på Riksbyggen

Boverket har nyligen publicerat ett förslag som handlar om att utöka gränsvärdena och utvidga dagens klimatdeklarationer för nybyggda hus. Detta har mötts med positiv respons från Riksbyggen, som välkomnar förslaget.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  Fakta

  Boverkets förslag:

  Från och med 2025 kommer det att finnas gränsvärden för hur mycket klimatpåverkan en byggnad får ha. Detta gäller för olika byggnadsfaser (A1-A5) och mäts i kilogram koldioxidekvivalenter per kvadratmeter byggnadsarea (BTA). Detta gäller för byggnader som uppförs och omfattas av regler för klimatdeklarationer.

  Kravet innebär att den totala klimatpåverkan för en nybyggd byggnad inte får överstiga det fastställda gränsvärdet. Detta gäller för byggnader där en bygglovsansökan skickas in till byggnadsnämnden efter att reglerna har trätt i kraft. Reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2025.

  På uppdrag av regeringen har Boverket tagit fram förslag på författningar som behandlar gränsvärden för byggnaders klimatpåverkan. I deras rapport presenteras ett sådant förslag som kan implementeras tidigast den 1 juli 2025 inom regelverket för klimatdeklarationer för byggnader. Gränsvärdena föreslås skärpas vart femte år och hanteras i två grupper för de byggnader som omfattas av klimatdeklarationen.

  – Riksbyggen har tidigare framfört att gränsvärden bör införas redan år 2025. Det är därför glädjande att Boverket nu landat i det. Det krav vi idag har på klimatdeklarationer är ett bra första steg, men det är bara ett redovisningskrav. Det räcker inte. För att påverka klimatavtrycket krävs också gränsvärden för utsläpp av växthusgaser, säger Johanna Bjurskog, bostadspolitisk expert och förändringsledare på Riksbyggen, i en kommentar.

  Boverket rekommenderar även att klimatdeklarationen utökas för att inkludera fler aspekter av byggnadens livscykel, samt att vissa förändringar av befintliga byggnader också inkluderas från 2027.

  – Vi ska nu granska förslaget mer i detalj och jag hoppas att regeringen skickar ut det på remiss inom kort för att få in mer detaljerade synpunkter. Vi kan dock redan nu konstatera att Boverket här föreslår viktiga steg. För att verkligen få styrfart i arbetet behöver regeringen fastställa en tydlig ambition och ett måldatum och detta är ett bra underlag för det, avslutar Johanna Bjurskog.

  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan