Så jobbar Sverigehuset med storskaligt återbruk

ÅTERBRUK I dag är återbruk oftast begränsat till mindre skala. Men i Torslanda Com-projektet ska det förändras: Här ska hela kvarteret inventeras, dokumenteras och kartläggas.

Så jobbar Sverigehuset med storskaligt återbruk
Anna Henriksson. Foto: Sverigehuset.

I Torslanda, på Hisingen i Göteborg, planerar Sverigehuset att omvandla ett gammalt industriområde till upp mot 1 000 nya bostäder. Totalt rör det sig om 14 huskroppar på cirka 120 000 kvadratmeter som är uppförda för lätt industri, verkstäder och lager.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  – Kvarteret ska genomgå ombyggnad och rivning, och vi strävar efter att återanvända så mycket material som möjligt, säger Anna Henriksson, vd på Sverigehuset, till Hållbart Samhällsbyggande.

  Tidigt i projektet bestämde sig bostadsutvecklaren för att samarbeta med Sweco och återbruksexperten Amanda Borneke för att säkerställa optimal användning av varje kvadratmeter. Strax därefter utformade de en gemensam strategi och påbörjade inventeringsarbetet.

  – När detaljplanen är klar och vi är redo att börja omvandlingen är det viktigt för oss att förstå vilka resurser som finns tillgängliga och hur de kan användas effektivt. Om det finns resurser som inte passar vår plan vill vi göra dem tillgängliga för andra intressenter på marknaden, säger Anna Henriksson.

  Vidare berättar hon att många av byggnaderna tidigare har använts för lättindustri och mekanisk tillverkning.

  – Det finns betydande mängder stål, traverser och trappor som i princip bara behöver flyttas. Mycket av detta är av hög kvalitet och har en lång livslängd, vilket gör det användbart under många år framöver, säger hon.

  Enligt en rapport från Sweco har Sverigehusets digitala produktbank redan idag ett värde på 3,2 miljoner SEK och motsvarar 243,1 ton koldioxid, och detta är bara för en av 14 huskroppar som har inventerats.

  Anna Henriksson påpekar också vikten av tid. Med vetskapen om att byggandet tidigast börjar i slutet av 2026 har de möjlighet att noggrant planera och ta strategiska beslut.

  – Arbetet liknar på många sätt det som görs på mindre skala, men det blir naturligtvis större. Det handlar om fler kvadratmeter och mer material. Men med ett helt kvarter till förfogande har vi också en större yta för förvaring. Möjligheten att lagra material på plats gör att logistiken inte blir lika utmanande som i många andra projekt, där man kanske bara har en trång tomt att arbeta med, säger hon.

  Sverigehuset är också en av cirka 50 privata och offentliga fastighetsägare som gick med i ”handslaget för återbruk” i maj 2022. Detta initiativ syftar till att främja och utveckla en återbruksmarknad i Göteborgsregionen samt att skapa fler företag och jobbtillfällen inom området.

  – Vi har åtagit oss att integrera återbruk i alla våra projekt. Det är avgörande att alla aktörer samarbetar. Jag har hört från olika håll att vissa nästan ”tjuvhåller” på sitt material. En del byggherrar åtar sig att använda en viss andel återbrukat material, men det kan vara svårt att hitta det. Förhoppningsvis kommer vi att ha en hel del att dela med oss av, avslutar Anna Henriksson.

  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan