Så ska cirkularitet kapa byggsektorns utsläpp

CIRKULARITET Övergången till en cirkulär ekonomi kan kraftigt minska koldioxidutsläppen inom byggsektorn – och samtidigt generera betydande ekonomiska fördelar. Det visar en ny rapport som också belyser 3 viktiga åtgärder för att påskynda övergången.

Så ska cirkularitet kapa byggsektorns utsläpp
Foto: Adobe stock.

Förutom den klara hållbarhetsvinsten med 75 procent lägre utsläpp år 2050, förväntas cirkularitet inom byggsektorn kunna generera en årlig nettovinst på upp till 46 miljarder dollar år 2030 och 360 miljarder dollar år 2050.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Enligt World Economic Forum och McKinsey, som står bakom rapporten, behöver vi bygga 30 miljarder kvadratmeter nya byggnader globalt under de kommande 40 åren. Det motsvarar nästan att bygga ett nytt New York City varje månad. Denna ökning drivs av snabb urbanisering och befolkningstillväxt, särskilt i tillväxtländer i Afrika, Mellanöstern och Asien.

– Byggsektorn är en avgörande industri för att minska utsläppen av växthusgaser på lång sikt. En tredjedel av materialförbrukningen och 26 procent av de globala koldioxidutsläppen kommer från denna sektor, säger Sebastian Reiter, partner vid McKinseys kontor i München och medförfattare till studien, i en kommentar.

Precis som den svenska regeringen och stora delar av näringslivet, sätter man också stora förhoppningar på infångning och lagring av koldioxid (CCS/CCU). Tekniken förväntas, tillsammans med återcirkulation av material och mineraler, bidra med 80 procent av den totala koldioxidminskningen.

Återbruk av cement bedöms också ha potential att skapa den mest betydande värdepoolen för material, med förväntad nettovärdevinst på 10 miljarder USD år 2030 och 122 miljarder USD år 2050.

– Vår analys av byggsektorn visar på en extraordinär potential för cirkularitet – inte bara genom koldioxidbesparingar utan också på en finansiell nivå. Ändå ser vi knappt några lösningar på marknaden som löser detta problem i stor skala ännu – detta gör det ännu viktigare att vi identifierar skalbara lösningar och gör dem synliga, säger Jukka Maksimainen, senior partner på McKinseys Helsingforskontor och medförfattare till rapporten.

3 viktiga åtgärder

Rapporten från World Economic Forum och McKinsey, med titeln ”Building circular: Maximizing CO2 abatement and business opportunities,” framhäver även tre centrala åtgärder för att påskynda övergången till en cirkulär ekonomi inom den byggda miljön.

1. Samarbete över hela värdekedjan

Eftersom olika aktörer är inblandade behövs ett nära samarbete för att minska avfall och skapa en mer hållbar byggd miljö. Det handlar om att främja partnerskap och standardisera krav för återvinningsbara material. Till exempel kan materialleverantörer samarbeta med designers och entreprenörer för att skapa material som kan återanvändas.

2. Framhäva cirkulärt tänkande och kompetensutveckling

För att göra byggsektorn mer hållbar krävs det att vi delar idéer och bästa metoder. Det är avgörande att integrera cirkulära tankesätt redan i de tidiga stadierna av ett projekt för att reducera den långsiktiga miljöpåverkan. Vid nybyggnation bör fokus ligga på cirkulär design, vilket innefattar demonterbarhet och modulär konstruktion.

3. Digitala tekniker

Digitala verktyg ökar transparensen kring återvunna material och hela materialcykeln. De förenklar materialutbyte och minskar osäkerhet kring ledtider och priser. Genom lösningar som materialpass, digitala tvillingar och spårning av tillgångar kan branschen mer effektivt hantera sin komplexa struktur. Dessa teknologier underlättar för intressenter att implementera cirkulära metoder redan i de tidiga stadierna av planerings- och byggprocessen.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan