Så kan bostadsområden i Stockholm bli tryggare

TRYGGHET En ny kartläggning identifierar 37 områden i Stockholmsregionen där fastighetsägare kan öka tryggheten.

Så kan bostadsområden i Stockholm bli tryggare
Foto: Elin Åberg.

Den senaste tidens våldsvåg har satt fokus på hur bostadsområden i Stockholms län kan bli tryggare. Ett sätt för fastighetsägare att bidra till detta är genom att identifiera specifika områden där de, tillsammans med näringsliv och föreningsliv, kan arbeta med konkreta åtgärder.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Det kallas för BID:s, Business Improvement Districts, och det är en organisationsform där fastighetsägare, näringsliv och föreningsliv samarbetar kring trygghetsfrågor och brottsförebyggande åtgärder. Det kan innebära att man arbetar med att förbättra renhållningen, skapar platssamverkan, förstärker säkerheten och skapar nya mötesplatser för invånarna.

Just nu finns det 13 olika BID-områden i Stockholmsregionen, och ytterligare sex är på väg att etableras.

– Många av våra medlemmar är mycket engagerade i de områden där de äger och förvaltar bostäder. När man ser kriminaliteten krypa allt närmare människors hem upplever fastighetsägare ett behov av en kraftsamling mellan fler aktörer i samhället. Då är uppstart av BIDs ett effektivt verktyg för att göra skillnad tillsammans, säger Katrin Behdjou Arshi, chef stadsutveckling på Fastighetsägarna Stockholm, i en kommentar.

Fastighetsägarna Stockholm har genomfört en kartläggning som pekar på potentialen för nya BID:s i 37 områden i Stockholmsregionen, fördelade på 17 kommuner. Några av de områden som särskilt framhävs som högintressanta inkluderar Älvsjö-Solberga i Stockholm, Ronna-Geneta i Södertälje och Granängsringen-Nyboda i Tyresö.

– Genom att fastighetsägare samverkar på frivillig basis ökar handlingsutrymmet och arbetet blir långt mer effektivt än när man agerar ensam. Fastighetsägare i samverkan med kommun, polis, civilsamhälle och ideella verksamheter kan tillsammans åstadkomma resultat som enskilda aktörer på egen hand inte mäktar med, säger Katrin Behdjou Arshi. 

Fakta

Fakta om BID

BID står för Business Improvement District. Det är en organisationsform för samarbete mellan fastighetsägare i ett avgränsat geografiskt område, inom frågor som trygghet, trivsel, attraktivitet samt områdesutveckling.

Dagens BIDs återfinns främst i ytterstadsområden i bostadstäta och centrumnära lägen och på platser med olika samhällsutmaningar. Exempelvis där det är lägre socioekonomi, hög upplevd otrygghet samt högt antal livskvalitetsbrott. 

I denna kartläggning har vi använt oss av fem trygghetsfaktorer för att analysera vilka områden som har potential för BID-samverkan. När ett område uppfyller minst två av dessa faktorer, och en av dem är att området omfattar minst tre fastighetsägare, finns potential.

Trygghetsfaktorerna är: 

  • Minst tre fastighetsägare 
  • Polisens lista över utsatta områden 
  • Socioekonomiskt svaga områden 
  • Trygghetsundersökning och kartläggning av områden som otrygga 
  • Områden som har utmaningar med livskvalitetsbrott
Hämtar fler artiklar
Till startsidan