Statligt stöd till byggemenskaper

HÅLLBART BYGGANDE I veckan tog regeringen beslut om att det ska bli möjligt för så kallade byggemenskaper att söka startbidrag. Boendeformen, där människor planerar och bygger bostäder tillsammans, är i dag förhållandevis ovanlig men bostadsminister Per Bolund ser gärna att de ökar.

Statligt stöd till byggemenskaper
Foto: Adobe Stock

Regeringen planerar att avsätta tre miljoner kronor till stödet för byggemenskaper under 2020. Stödet kommer att administreras av Boverket och byggemenskaper kommer att kunna söka startbidrag på högst 400 000 kr.

För att få ta del av stöder måste byggemenskapen vara organiserad i en ekonomisk förening där minst sex medlemmar har satsat 10 000 kronor var. Det behöver även vara klart att kommunen medger att huset får byggas på den tilltänkta tomten.

– Genom stödet fyller vi två syften. Dels hjälper vi de byggemenskaper som redan är på gång att nå sitt mål att bygga nya hem tillsammans, dels ökar vi kunskapen om byggemenskaper hos samhällsaktörerna, säger bostadsminister Per Bolund i en presskommentar.

 

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan