Stockholm storsatsar på återvinning och VA-projekt

SAMHÄLLSPLANERING Stockholms stad har tecknat avtal för ett lån på 1 miljard kronor med Nordiska investeringsbanken (NIB) för att finansiera projekt inom återvinning, infrastruktur för dricksvatten, översvämningsskydd och avloppshantering.

Stockholm storsatsar på återvinning och VA-projekt
Foto: Adobe Stock

Under 2018 samlades endast 25 procent av matavfallet i Stockholm in, men enligt ett pressmeddelande ökar staden nu ambitionerna. Från och med 2023 ska 70 procent av matavfallet samlas in och återvinnas.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Det kommer att ske med hjälp av investeringar i optisk sortering, ett system som Eskilstuna var först i Sverige med att införa. Genom att hushållen sorterar avfallet i separata färgade påsar kan de sedan sorteras ut och återvinnas på en gemensam sorteringsanläggning.

Det kommer finnas fem olika fraktioner för hushållen att sortera: matavfall för biogasproduktion, brännbart avfall för energiutvinning samt plastförpackningar och magnetiska och icke-magnetiska metallförpackningar för återvinning och tillverkning av nya produkter.

VA-projekt och klimatanpassning

Staden har även planer på att modernisera Lovö vattenverk och vattennätet i Stockholmsregionen för att säkerställa dricksvattenproduktionen för en ökande befolkning. Enligt planerna ska den nuvarande dygnskapaciteten om 180 000 kubikmeter ökas till 320 000 kubikmeter år 2050.

För att förebygga översvämningar kommer rören och dammarna för dagvattenhanteringen att ses över.  Samtidigt anpassas dagvattenupptaget för tillfällen med kraftig nederbörd till följd av klimatförändringar.

Staden planerar också att ansluta nya bostadsområden och fritidsboenden till det centrala avloppsnätet. Ett projektet som också ska reducera bräddning av orenat avlopp ut i naturen.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan