Hårt tryck på klimatanpassningsbidragen

KLIMATANPASSNING Årets statsbidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor kommer inte räcka till alla ansökningar. Totalt har 14 kommuner ansökt om 240 miljoner kronor, vilket är nästan tre gånger så mycket pengar som MSB har att fördela.

Hårt tryck på klimatanpassningsbidragen
Ystad kommun ansöker om 24 miljoner kronor för strandfodring, en metod som på konstgjord väg återställer eroderad havsstrand. Foto: Adobe Stock

Varje år kan kommuner ansöka om statsbidrag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor i bebyggda områden.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Under 2020 har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) nästan 75 miljoner kronor att fördela, en summa som inte kommer att räcka. När ansökningstiden för årets bidrag gick ut i augusti hade totalt 14 kommuner ansökt om 240 miljoner kronor för sammanlagt 19 åtgärder som rör ras, skred och översvämningar.

Bland annat har Vellinge kommun, som ska bygga en nästan 2 mil lång skyddsvall runt Falsterbohalvön, ansökt om nästan 100 miljoner för invallning och restaurering av sanddyner. Ystad kommun behöver 24 miljoner kronor för strandfodring, en metod som på konstgjord väg återställer eroderad havsstrand och Haparanda kommun vill förstärka sin befintliga skyddsvall och ansöker om 6 miljoner kronor för det.

— Behovet av att vidta åtgärder för att anpassa samhället till ett förändrat klimat är fortsatt stort, säger Erik Bern, handläggare på MSB i en kommentar.

Han fortsätter:

— Sett till statistiken de senaste åren så ser vi att behovet har ökat och att fler kommuner ansöker om medel. Dels beror det på att fler känner till att man kan söka bidraget och dels beror det på att medvetenheten om klimatrelaterade risker har ökat i kommunerna.

Läs mer här

Hämtar fler artiklar
Till startsidan