Tomas Alsmarker vill främja cirkulär design

Tre frågor Tomas Alsmarker, ny chef för innovation och forskning på branschorganisationen Svenskt Trä, vill jobba för en klimatneutral byggsektor och cirkulär design.

Tomas Alsmarker vill främja cirkulär design
Tomas Alsmarker, chef för innovation och forskning på Svenskt Trä.

Vad anser du vara de tre viktigaste frågorna inom hållbart samhällsbyggande just nu?

Fakta

Tomas Alsmarker

  • Jobb: Ny chef på innovation och forskning på branschorganisationen Svenskt Trä. Kommer att hålla ihop forsknings- och utbildningssatsningar och driva innovationsprojekt inom träbyggnad. Har tidigare varit vice vd på konsultbolaget Tyréns, vd för Nyréns arkitektkontor och varit adjungerad professor i träbyggnadskonst vid Linnéuniversitet i Växjö. I grunden civilingenjör och teknologie licentiat.
  • Engagemang: Samhällsbyggarna, Innovationsföretagen och Sveriges Bygg Universitet.
  • Intressen: Arkitektur, musik och träbyggnadskonst.

– Jag anser att de tre viktigaste frågorna inom samhällsbyggandet är att åstadkomma en klimatneutral byggsektor, att människor skall ha råd att skaffa en bostad, framför allt att unga människor skall kunna komma in på bostadsmarknaden, och att vi skapar vackra livsmiljöer som tål att åldras.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Hur jobbar du själv med frågorna som du lyfter?

– Jag arbetar för att öka användningen av förnyelsebara material i samhällsbyggandet, med fokus på att bredda användningen av trä. Jag vill främja cirkulär design som gör det lätt att montera, lätt att demontera och lätt att återbruka det vi bygger. Främja nyttjandet av det redan byggda, genom att exempelvis bygga på det redan byggda – med ”timber on top”-metoder. Och att verka för ett industriellt byggande som tar ansats i platsen, där människor skall leva sina liv, inte i produktionsapparaten.

Jag vill främja cirkulär design som gör det lätt att montera, lätt att demontera och lätt att återbruka det vi bygger.”

Finns det några exempel inom stadsutveckling som just nu inspirerar dig extra mycket?

– Jag inspireras av LFM 30 – Lokal färdplan Malmö mot en klimatneutral bygg- och anläggningssektor 2030. Hur städer som Köpenhamn arbetar för att främja cyklandet. Hur Danmark arbetar med återbruk av byggmaterial. Renässansen för trädgårdsstaden. Och Sara kulturhus i Skellefteå, 20 våningar helt i trä!

Tipsa gärna oss! Vem tycker du att vi ska ställa tre frågor till, och vad skulle du vilja fråga den personen?

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan