AI-driven hållbarhet: Så ska 200 byggnader energieffektiviseras

Energi Den AI-styrda energioptimeringstjänsten syftar till att hjälpa uppfylla de fastställda klimat- och energimålen och mildra de påverkningar som nyligen uppstått till följd av höjda kostnader för fjärrvärme.

AI-driven hållbarhet: Så ska 200 byggnader energieffektiviseras
MKB:s "Turning Torso", i Malmö.

Nu står det klart att Malmös största allmännyttiga bostadsbolag, Malmö Kommunala Bostadsbolag ”MKB”, slutit avtal om uppkoppling av deras fastighetsbestånd till Kionas AI-energioptimeringstjänst.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Affären gäller MKB:s bestånd på 200 byggnader och ungefär 20 000 lägenheter. Den möjliggjordes genom ett HBV-avtal inom den allmänna sektorn i Sverige som rör ”Fastighetsstyrning med AI”, och detta avtal upphandlades år 2022.

Projektet innebär även integrationen av befintliga tredjeparts inomhusmätningssystem, där data från över 20 000 temperaturgivare kontinuerligt visualiseras i 3D-format.

– Vi gör allt fler av dessa större projekt, både i Sverige och ute i Europa, där många fastighetsägare behöver hantera dramatiska kostnadshöjningar för uppvärmningen av sina byggnader. Med 20-års erfarenhet inom AI-området är vi en trygg leverantör och har fått ett stort förtroende med att hjälpa till att motverka effekten av dessa kostnadsökningar, säger Martin Eksberg, Head of Business på Kiona, i en kommentar.

Han berättar också att tjänsten kommer att medföra betydande fördelar för den dagliga driften och arbetet med kontinuerliga förbättringsåtgärder i byggnaderna.

– Efterfrågan på marknaden visar på ett stort behov av förenklade installationsförfaranden, tids- och kostnadseffektiva projekt tillsammans med en ökad användning av standardiserade lösningar, trådlös teknik och öppna system. Vi är övertygade om att denna utveckling är nödvändig för att motverka branschens annars växande komplexitet, avslutar Martin Eksberg.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan