Få lösningsförslag på gång för billigare hyresrätter

BOSTADSPOLITIK I början av veckan gick förslaget Fri hyressättning vid nyproduktion av bostäder från att vara ett omdebatterat förslag till att orsaka en regeringskris. Förslaget är en viktig reform för Fastighetsägarna men på Länsstyrelsen i Stockholm ser man inte hur det ska kunna hjälpa bostadssituationen för stadens låg- och medelinkomsttagare.

Få lösningsförslag på gång för billigare hyresrätter
Foto: Adobe Stock

Förslaget Fri hyressättning vid nyproduktion av bostäder som är en del av januariavtalet är ute på remiss fram till 7 september. Det finns även med i Sveriges återhämtningsplan som skickats till EU och är nu med och orsakar en svensk regeringskris.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  –Regeringen har tydligt deklarerat att de tänker genomföra det förslag som finns om fri hyressättning i nyproduktion, det vill säga marknadshyror. Det vore ett systemskifte i Sverige. Men vill Stefan Löfven och Annie Lööf genomföra marknadshyror blir det inte i mitt och Vänsterpartiets namn, sade Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar i måndagens misstroendeomröstning mot Stefan Löfven.

  Även Sveriges Allmännytta beskriver förslaget som ett systemskifte och ”den största bostadspolitiska förändringen på 50 år”. Mest på grund av att det ändrar förhållandet mellan hyresvärd och hyresgäst.

  En viktig pusselbit för Fastighetsägarna

  Förslaget är kraftigt kritiserat av Hyresgästföreningen men av branschorganisationen Fastighetsägarna beskrivs det som en viktig reform.

  – Vi kan konstatera att det i nuläget inte finns stöd i riksdagen för en fri hyressättning vid nyproduktion. Reformen med en friare hyressättning vid nyproduktion är en viktig pusselbit i genomförandet för ett större och mer varierat utbud av bostäder, säger Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige i ett pressmeddelande.

  Niclas Stavegård, kommunikationschef på Fastighetsägarna förklarar varför reformen är viktig för branschorganisationen:

  Niklas Stavegård
  Foto: Fastighetsägarna

  – Fördelarna med reformen med fri hyressättning vid nyproduktion är att den minskar flera av de ekonomiska osäkerheter som finns för fastighetsägare idag. Förutsättningarna för att den hyra som hyresvärd och hyresgäst kommit överens om vid inflyttning också gäller, utan risk för en plötslig sänkning, blir bättre. Det gör investeringen säkrare och kommer leda till att fler vill bygga nya hyresrätter.

  Han hänvisar till undersökningar som gjorts av både Fastighetsägarna och Sveriges Allmännytta där de tillfrågade fastighetsbolagen svarar att reformen kommer leda till att de bygger mer bostäder.

  Stor efterfrågan på billiga hyresrätter

  De senaste åren har fler och fler röster höjts för ett mer varierat utbud av bostäder, främst i storstäderna. Det finns en stor efterfrågan på billiga hyresrätter som på grund av bostadsrättsomvandlingar, utförsäljningar och renoveringar som följts av efterföljande hyreshöjningar minskat kraftigt.

  En studie från Region Stockholm som gjordes innan priserna började öka under pandemin visar att 70 procent av hushållen i regionen saknar möjlighet att köpa en nybyggd bostadsrätt, 60 procent har inte råd med en ny hyresrätt och 90 procent har inte råd med ett nytt småhus.

  Henrik Weston är utvecklingsledare på Länsstyrelsen Stockholm och en av författarna till rapporten ”Läget i länet – Bostadsmarknaden i Stockholms län 2021”. Han är bekymrad över läget på bostadsmarknaden i Stockholm och menar att det i dagsläget inte finns några tecken på att bostadssituationen för  låg- och medelinkomsttagare är på väg att förbättras

  Henrik Weston
  Foto: Privat

  – I rapporten konstaterar vi att efterfrågan är rätt liten av fler dyra bostäder i Stockholm. Dyra hyresrätter kan fungera som en inträdesbiljett till bostadsmarknaden för höginkomsttagare men de hjälper inte låg- och medelinkomsttagare att hitta en bostad eftersom forskningen visat att flyttkedjor inte fungerar för svaga grupper. Dyra nybyggda bostäder bidrar inte till att det frigörs billigare hyresrätter i andra änden säger han.

  Han påpekar att det redan idag går att få en nyproducerad hyreslägenhet i Stockholm med relativt kort kötid i bostadskön, men det kräver en hög inkomst.

  – Förslaget kan leda till att det byggs något mer i attraktiva lägen men det är inte där den stora efterfrågan finns, säger Henrik Weston.

  Den finns enligt honom i det redan befintliga beståndet och han menar att bostadsbristen inte går att bygga bort.

  Krävs fler reformer

  På frågan om hur Fastighetsägarna resonerar kring att det i första hand finns ett behov av billigare hyreslägenheter i dagsläget svarar Niklas Stavegård:

  – Det tillskott som reformen kan ge är ett viktigt steg för att öka antalet tillgängliga bostäder. Det i sin tur kan bidra till att skapa fler tillgängliga bostäder i det äldre, billigare beståndet av hyreslägenheter.

  Och tillägger:

  –Fri hyressättning är en viktig del i att förbättra bostadsmarknaden men reformen kommer inte ensam att lösa problemen på bostadsmarknaden utan det behövs fler åtgärder. Exempelvis behöver plan- och byggprocessen förenklas, den sociala bostadspolitiken utvecklas så att fler kan efterfråga en bostad, åtgärder för att underlätta inträde på bostadsmarknaden genomföras och hyresförhandlingarna förbättras så att hyrorna kan utvecklas i takt med samhällsekonomin för att öka investeringar i befintliga hyresrätter.

  Henrik Weston efterlyser en svensk modell för ekonomiskt överkomliga bostäder riktade till hushåll med lägre inkomster, där staten är med och tar ett större ansvar.

  – Det finns många goda exempel som man kan studera utomlands, de brukar gå under namnet “affordable housing”. Billiga bostäder som styrs till de som har största behov av dem där inte bara kötiden avgör utan även andra behov som trångbodda familjer, ekonomiska förutsättningar och tillgänglighetsanpassning och så vidare. Hur detta skulle utformas behöver utredas, säger han.

   

  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan