Nytt förslag för fri hyressättning vid nyproduktion

BOSTADSPOLITIK En ny utredning föreslår en modell för fri hyressättning vid nyproduktion av bostäder. Enligt regeringen ska modellen bidra till att skapa fler tillgängliga hyresrätter. De lägenheter som omfattas utgör en procent av det totala antalet hyreslägenheter.

Nytt förslag för fri hyressättning vid nyproduktion
Foto: Jennie Krook

I fredags tog justitie- och migrations­minister Morgan Johansson emot betänkandet Fri hyres­sättning vid nyproduk­tion av bostäder.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  Utredningen har letts av det tidigare hovrätts­rådet Kazimir Åberg och den föreslår en modell för fri hyres­sättning vid nyproduk­tion.

  Den föreslår bland annat att en hyres­värd och hyres­gäst fritt ska få komma överens om hyran vid inflytt­ningen. Därefter ska hyran kunna höjas i enlig­het med konsu­ment­pris­index (KPI). Utöver detta kan hyran även ändras vid ändrade förhål­landen och om parterna inte kommer överens om hyran kan hyres­nämnden pröva hyrans storlek.

  Lagänd­ringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022 och ska enligt ett pressmeddelande från regeringen bidra till att skapa fler tillgängliga hyreslägenheter.

  Ris och ros från branschorganisationerna

  Förslaget välkomnas av branschorganisationen Fastighetsägarna.

  – Möjligheten till en friare hyressättning i nybyggda hyresrätter är värdefullt för en bättre fungerande bostadsmarknad. Det kommer att skapa ett större och mer varierat utbud av hyresrätter när den ekonomiska osäkerheten minskar i projekten och fler vill investera i ytterligare bostäder, säger Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige i ett pressmeddelande.

  Anders Nordstrand, vd på Sveriges Allmännytta är dock inte imponerad.

  – Förslaget innebär den kanske största bostadspolitiska förändringen på 50 år, men det kommer knappast att ha någon större effekt på bostadsbyggandet. Kraftigt ökande byggpriser under flera år har lett till att hyrorna i dagens nyproduktion är väldigt höga och det finns knappast någon betalningsvilja för ännu högre hyror. Möjligen kan förslaget leda till att det byggs nytt på ett fåtal mycket attraktiva platser i storstäderna, men där finns sällan utrymme att bygga mer, säger han i ett pressmeddelande.

  Frågan om fri hyres­sättning vid nypro­duktion är en del av januari­avtalet, en sak­politisk överens­kommelse mellan regeringen, Center­partiet och Liberalerna.

  De lägenheter som omfattas av förslaget beräknas vara drygt en procent av det totala antalet hyreslägenheter.

  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan