Därför återanvänds inte mer bygg- och rivningsavfall

CIRKULARITET Enligt Avfall Sverige är det endast ett tiotal ton, av över nio miljoner ton avfall, som årligen går vidare till återbruk från bygg- och rivningssektorn. Nu har organisationen kartlagt både utmaningar och möjligheter för de kommuner som vill öka insamlingen av byggprodukter.

Därför återanvänds inte mer bygg- och rivningsavfall
Foto: Adobe Stock

Många kommuner vill samla in byggprodukter för återanvändning men ser enligt Avfall Sverige flera hinder för detta.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Nu har branschorganisationen med hjälp från IVL Svenska Miljöinstitutet tittat närmare på de befintliga kommunala initiativ som finns idag, för att visa på olika möjligheter men även lyfta fram de utmaningar som påpekats av de intervjuade.

Både förbättringspotential och utmaningar

FAKTA

Gemensamma utmaningar för hela återanvändningskedjan av bygg- och rivningsavfall

  • Brist på information, kunskap och medvetenhet i hela återbrukskedjan.
  • Produkterna varierar, mycket svårt att uppnå återanvändning i större skala.
  • Brist på tillförlitlig statistik.
  • Höga årliga kostnader.
  • Lågt intresse från byggbranschen och beställare.
  • Sociala mål kan ibland hindra återanvändningen.

Källa: Avfall Sverige

Det skapas cirka nio miljoner ton icke-farligt avfall från bygg- och rivningsanläggningssektorn varje år, vilket motsvarar cirka en tredjedel av allt avfall som uppstår i Sverige.

Enligt den årliga rapporten från Avfall Sverige är det bara ett tiotal ton av detta avfall som återanvänds på återvinningscentraler i dagsläget. Det fanns alltså en stor förbättringspotential, men också enligt rapporten, en del hinder för en mer etablerad och storskalig återbruksverksamhet.

– Den högsta återbrukspotentialen för bygg- och rivningsavfall finns bland helt nya varor och material som blivit över eller packats fel. Det finns även ett stort värde bland till exempel dörrar, fönster, sanitetsporslin, möbler och i vissa fall elektronik. Ett visst värde finns också bland produkter med ett antik- eller designvärde, säger Johan Fagerqvist, rådgivare på Avfall Sverige, i en kommentar.

Kommunen kan erbjuda nya tjänster

Inte alla av de som intervjuades såg en roll för kommuner att öka återbruket från bygg- och rivningsavfall. Främst var det större företag inom bygg-och rivningssektorn som tyckte att branschen själva ska utveckla lösningarna.

Däremot såg de gärna att kommunerna bidrar till utvecklingen genom att använda offentlig upphandling för att få fram innovativa lösningar inom området.

Som förslag nämndes även att kommuner skulle kunna erbjuda ett antal tjänster för att öka återanvändningen:

  • Inspektion av byggnader innan rivning eller renovering för att identifiera de material och produkter som kan återanvändas.
  • Demontering av material och produkter av kvalificerad personal.
  • Transport från renovering-/rivnings/ byggplatser.
  • Lagringsmöjligheter.

Läs mer om rapporten här

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan