Forskare: Utsläpp från vägbyggen kan halveras med befintlig teknik

HÅLLBART BYGGANDE I väntan på de större klimatbesparande åtgärder som undersöks inom samhällsbyggnadssektorn är det viktigt att de redan befintliga lösningarna används. Det menar forskare från Chalmers och Göteborgs universitet som undersökt möjligheterna till minskade utsläpp från vägbyggen.

Forskare: Utsläpp från vägbyggen kan halveras med befintlig teknik
Foto: Adobe Stock

– Skulle man optimera transporterna av material, vägmassor och avfall finns stora vinster att göra. Vi är dåliga på logistik i Sverige, det får man nog säga. Förutom att transportera material till och avfall från ett vägbygge sker också många förflyttningar inom projekten.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Det säger Ida Karlsson i ett pressmeddelande från Chalmers. Hon är industridoktorand där och verksam inom projektet Mistra Carbon Exit.

Ida Karlsson har tillsammans med kollegan Filip Johnsson på Chalmers, och Johan Rootzén på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, räknat på hur mycket utsläppen vid vägbyggen kan minska redan nu, och fram till 2045.

De har räknat på hela kedjan, från val av material och produktionsteknik till leverantörskedjor och transporter.

Transformativa lösningar dröjer

Projektet som de undersökt är en 8 kilometer lång sträcka av riksväg 44 mellan Linköping och Källby. Vägen som färdigställdes 2019 är ett av Trafikverkets första projekt där man gjort en komplett klimatkalkyl. Den visade då att entreprenören lyckades sänka utsläppen med 20 procent jämfört med Trafikverkets referensvärden.

FAKTA

Fyra klimatbesparande åtgärder

• Optimering av transporter • Återvinning och återanvändning av massor, asfalt och stål • Materialeffektivisering och design-optimering • Ersättning av cementklinker som bindemedel i betong Källa: Ida Karlsson/ Chalmers

Enligt forskarnas uträkningar går det att sänka utsläppen ytterligare 30 procent, med den teknik som finns tillgänglig redan idag, och helt elimineras fram till 2045. Ida Karlsson poängterar att det är viktigt att de redan befintliga lösningarna används  nu, i väntan på de större klimatbesparande åtgärder som undersöks.

Ida Karlsson
Foto: Chalmers

– De transformativa lösningarna – elektrifiering, koldioxidinfångning, koldioxidfritt stål och betong – kräver tid och stora investeringar. Men om vi redan har plockat ner de lågt hängande frukterna behöver inte kostnadsökningen för de transformativa lösningarna bli så stora. Därför är de lågt hängande frukterna så viktiga att komma igång med, för då blir det lättare att sänka utsläppen mer framöver, till en lägre kostnad, säger hon.

Komplicerat att återanvända vägmassor

Hon påpekar även att nuvarande lagstiftning gör det komplicerat att återanvända vägmassor. En översyn av lagstiftningen är på gång, men den tar tid.

– Återvinning av asfalt skulle vi också kunna bli bättre på. Här har däremot lagstiftningen ändrats, men nya arbetssätt är inte helt implementerade ännu. Det finns också olika tekniker att välja mellan beroende på vilken kvalitet asfalten behöver ha, hur tunga fordon som ska trafikera sträckan och så vidare. Återvinningen kräver energi, men kan ändå sänka utsläppen rejält eftersom asfalt till stor del består av bitumen, en variant av råolja, säger hon.

Läs rapporten här

Hämtar fler artiklar
Till startsidan