Ny expertgrupp ska öka cirkulariteten inom anläggning

CIRKULARITET Delegationen för cirkulär ekonomi har utsett en initiativgrupp för anläggningsindustrin med målet att ta fram konkreta förslag på styrmedel för ökad cirkularitet inom branschen.

Ny expertgrupp ska öka cirkulariteten inom anläggning
Carl Zide och Åsa Domeij

Anläggningsindustrin är den industri som näst efter gruvindustrin producerar mest material och försäljningen av olika stenmaterial som används i bygg- och infrastrukturprojekt är cirka 100 miljoner ton.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Branschen genererar också stora mängder överskott, ca 40-60 miljoner ton, varav endast en bråkdel säljs på marknaden igen.

Nu har delegationen för cirkulär ekonomi utsett en initiativgrupp för anläggningsindustrin där målet är att ta fram konkreta förslag på styrmedel för ökad cirkularitet.

–  För att utveckla delegationens arbete så har vi valt att skapa initiativgrupper för specifika utmaningar, säger Åsa Domeij, ordförande för delegationen i en kommentar.

Hon fortsätter:

–  Vi ser fram emot att höra de förslag som gruppen för cirkulär anläggningsindustri kommer fram till på en konferens i höst tillsammans med förslag från andra grupper och industrier. Delegationen kommer att ta ställning till de förslag gruppen arbetar fram för att sedan avgöra om dessa skall skickas vidare till Regeringskansliet under våren 2021.

Samverkan mellan politik, tillsyn och näringsliv

I gruppen finns representanter från beställare, verksamhetsutförare och tillsynsmyndigheter.  Ordförande i gruppen blir Carl Zide, VD på Massbalans.

– Det är ett välkänt faktum inom stenindustrin att Sverige har ett antal hinder för återvinning som saknas i flera andra länder. De länder som är bäst på återvinning har genom samverkan mellan politik, tillsyn och näringsliv övervunnit dessa hinder. Nu är det Sveriges tur att komma ikapp och gå om, säger han och uppmanar samtidigt alla som vill delta i arbetet att höra av sig.

På gruppens lista över frågor som behöver utredas finns bland annat frågan om när material räknas som en biprodukt och när det klassas som avfall, End-of-waste-kriterier och förslag på en ny modern avfallslagstiftning.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan