Här hållbarhetssäkras hela stadsdelar

STADSPLANERING Nu presenterar Sweden Green Building Council (SGBC) nya Citylab som är en vidareutveckling av det tidigare certifieringssystemet för hållbar stadsutveckling. Den innehåller en utvärderande del som enligt SGBC ska svara på frågan: Hur hållbart blev det?

Här hållbarhetssäkras hela stadsdelar
Campus Örebro Foto: Akademiska Hus

– Nu behöver vi kraftsamla kring hela stadsdelar för att bidra till Sveriges miljömål och en hållbar samhällsbyggnad. Citylabs senaste certifiering innehåller en gedigen uppföljning som sätter press på alla parter att prioritera hållbarhet från start till mål i stadsutvecklingsprojekt. Arenastaden, Campus Örebro och Lindholmen är först ut och vi följer deras arbete med spänning, säger Sigrid Walve, chef för Citylab på SGBC.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

15 olika hållbarhetsindikatorer

Hon berättar att certifieringen för en stadsdels hållbarhet kan användas på olika sätt. Som kommun eller fastighetsägare kan man antingen följa upp tidigare hållbarhetssatsningar för att se om de uppnått avsedd effekt, eller använda certifieringen för att få en nulägesbeskrivning inför planerade förändringar.

Arbetet utvärderas enligt 15 olika hållbarhetsindikatorer. Förutom dessa indikatorer ska även tre platsspecifika indikatorer formuleras.

FAKTA

Generella indikatorer i Citylab

 1. Trygghet
 2. Tillit i grannskapet
 3. Platser
 4. Serviceutbud
 5. Blandning av bostäder
 6. Ljudmiljö
 7. Luftkvalitet
 8. Inomhusmiljö
 9. Restavfall
 10. Resvanor
 11. Byggnaders energianvändning
 12. Klimatpåverkan
 13. Biologisk mångfald
 14. Dagvattenrening
 15. Översvämningsrisker

– Det pågår mycket hållbarhetsarbete runt om i städerna men det är ofta det jobbas med en fråga i taget. Det är en utmaning att få med helheten i arbetet, säger Sigrid Walve.

Platsspecifika egenskaper en utmaning

Akademiska Hus är den primära fastighetsägaren till Örebro Campus, ett område som växer och ska utvärderas med hjälp av nya Citylab. Flera fastighetsägare påverkas och Akademiska Hus och Örebro universitet kommer nu att samverka med Örebrobostäder och Örebroporten kring hållbarhetsfrågorna i stadsdelen.

Enligt Magnus Huss, marknadsområdesdirektör på Akademiska Hus, är en av de största utmaningarna med arbetet att hållbarhetscertifiera stadsdelar ett områdes platsspecifika egenskaper.
– En redan befintlig stadsdel kan ha ett läge som påverkar mycket, som exempelvis om det skulle finnas en motorväg i närheten, säger han.

Han påpekar samtidigt att när flera olika aktörer involveras i arbetet skapas ett samarbete där flera parter tillsammans kan arbeta för de förbättringar som krävs för området på ett mer fokuserat sätt.

– Det blir tydligt för alla parter vad vi vill åstadkomma och det är då vi kan börja arbeta för hur vi på riktigt får till hållbara stadsdelar på lång sikt, säger han.

Läs mer om Citylab här

Hämtar fler artiklar
Till startsidan