Här övervakar kommunen vatten- och avloppssystemet digitalt

VATTEN Kristianstad har lanserat ett projekt där över 600 sensorer övervakar vatten- och avloppssystemet. Detta gör dem till den första kommunen i landet som har en precisionslösning för att rapportera bräddvattenavfall enligt lagens krav.

Här övervakar kommunen vatten- och avloppssystemet digitalt
Smart VA är ett föregångsprojekt inom IoT.

Smart VA är ett Internet of Things-projekt som just nu utvecklas i ett samarbete mellan Kristianstads kommuns VA- och IT-avdelningar, Högskolan Kristianstad och C4 Energi. Projektet innebär att Kristianstad är landets första kommun med en lösning på hur man ska rapportera en tömning av bräddvatten i naturen med den precision som lagen kräver.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

– Ingen har lyckats leva upp till det kravet förut Vi samlar också alla våra historiska mätvärden på ett ställe och slipper avgifter för nya mätningar. Det blir till en vinst som våra leverantörer kan dra stor nytta av, säger Magnus Lindgren, VA-ingenjör på Kristianstads kommun, i en kommentar.

Målet är att ha en digital plattform som sänder ut larm och rapporterar konstruktionsfel i VA-nätet. Plattformen ska också ta in väderprognoser via SMHI:s vädervarningar som komplement. Till exempel får medborgare som har fastigheter med risk för källaröversvämning larm om kommande höga flöden. De över 600 sensorerna ger signaler till kommunen att tömma sina spillvatten-system för att frigöra plats för regnvatten.

Kristianstads kommun kommer även kunna övervaka alla bräddpunkter. Bräddning är en vanlig procedur som används för att förhindra att avloppsvatten går i fel riktning när ledningarna blir överbelastade. Om detta skulle hända, finns risken att vattnet tränger upp genom golvbrunnar och gatubrunnar och orsakar översvämningar.

– Sensorerna ger överblick och möjligheter att reglera trycket och undvika översvämningar vid gräv- och byggprojekt, slagregn eller högt grundvatten, vilket bidrar till att både spara pengar och skona miljön, säger C4 Energis affärsområdeschef för fibernät, Fredrik Åklundh, i en kommentar.

Vidare säger Fredrik Åklundh att det är fler än bara kommunen som drar nytta av teknikutvecklingen.

– Sensorer kan användas till allt från att lokalisera maskiner och containrar till att mäta fukt i fastigheter och räkna besökare i butiker. C4 Energi har till exempel också kopplat upp sensorer i gödsellager för biogas hos ett flertal lantbrukare, avslutar han.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan