Kristianstads träd ska genomgå hälsoundersökning

STADSPLANERING I höst påbörjar Kristianstads kommun tillsammans med tekniska förvaltningen arbetet med att utforma en trädplan. Men Innan detta arbete startar, kommer en inventering av omkring 7 500 träd att genomföras.

Kristianstads träd ska genomgå hälsoundersökning
Foto: Kristianstads kommun.

Art, stamdiameter och skadeläge är några av nyckelparametrarna som ska mätas vid Kristianstads kommuns kommande trädinventering.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

– Inventeringen ger oss ett bra underlag för att vi ska kunna skapa en trädplan som i sin tur ger ett bra stöd till stadsplanering och i vårt arbete med träd. Med trädplanen som grund, kan vi kommunicera och beskriva hur vi arbetar och behandlar träd på offentlig mark i Kristianstads kommun, säger Ola Rosenqvist, projektledare på tekniska förvaltningen, i en kommentar.

Inventeringen genomförs i Kristianstads olika stadsdelar, med fokus på de centrala områdena och sedan ut mot de yttre delarna. Ola Rosenqvist berättar att den senaste inventeringen genomfördes år 2016 och omfattade cirka 7 500 träd.

– Under denna inventering vill vi uppnå det målet, och eventuellt ännu fler, säger han.

Att ta fram en trädplan är något som är ganska vanligt bland Sveriges städer. I kommunens Grönplan från 2019, finns denna åtgärd med på en åtgärdslista. Trädplanen ska beskriva utvecklingsbehov och förvaltning av träd på den offentliga marken.

Ungefär 9 mil bort, i Malmö, pågår ett liknande projekt där Anderas Adolfsén, som är blivande arborist, inventerar stadens jätteträd. Ett jätteträd är ett stort, enstammigt träd vars diameter i brösthöjd överstiger en meter. Dessa jättar klassas som särskilt skyddsvärda enligt Naturvårdsverket, och därför vill Malmö stad ha en uppdaterad bild av hur de mår.

– Senast en storskalig trädinventering gjordes i Malmö var för drygt tio år sedan. Under sommarens inventering kommer träddatabasen att uppdateras med uppgifter om trädets vitalitet, eventuell risk, krondiameter och om trädet har några skador, skriver kommunen i ett pressmeddelande.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan