Miljardprojektet som får guldstämpel

HÅLLBART BYGGANDE Byggnationen av Natrium, en fakultetsbyggnad vid Göteborgs universitet pågår för fullt och väntas stå klar våren 2023. Men det är redan nu klart att projektet kommer få högsta möjliga hållbarhetsbetyg i certifieringssystemet Miljöbyggnad.

Miljardprojektet som får guldstämpel
Bild: Kanozi arkitekter

Byggnationen av Natrium, ett hus som kommer samla stora delar av den naturvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet under samma tak, pågår för fullt.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Enligt Akademiska hus, som satsar 1,8 miljarder på byggprojektet ska det vara klart under våren 2023. Men redan nu är det klart att Natrium kommer få högsta möjliga hållbarhetsbetyg i certifieringssystemet Miljöbyggnad.

Projektet består av både en nybyggnation på 32 000 kvadratmeter och en ombyggnation på cirka 2000 kvadratmeter. Byggnaden kommer främst att innehålla labbmiljöer men även undervisningslokaler och kontor.

Låg energianvändning och låga värmeförluster

En förutsättning för att kunna certifiera enligt Miljöbyggnad Guld är låg energianvändning och låga värmeförluster. Enligt ett pressmeddelande från Akademiska Hus har detta främst uppnåtts genom att de valt en form på byggnaden som ger mindre fasadyta, då skapas också förutsättningar för energieffektiv uppvärmning.

En annan viktig faktor är fönster. För en bra inomhusmiljö behöver de släppa in mycket dagsljus samtidigt som solvärmen behöver minimeras sommartid. Det kommer lösas med effektiva solskydd utvändigt och en bra rumsutformning på insidan.

Man har även haft ambitionen att välja närproducerade produkter, till exmpel kommer stålarmeringen från Norge. 750 kvadratmeter solceller på taket samt behovsstyrd ventilation och belysning är ytterligare faktorer som gjort det möjligt att certifiera Natrium på guldnivå enligt pressmeddelandet.

Akademiska Hus har beslutat om en nollvision för sitt klimatavtryck. Natrium är bolagets tionde byggnad som uppnår Miljöbyggnad Guld.

Hållbart byggande

Samhälls- och stadsplanering

Energi

Politik och juridik

Social hållbarhet

Platsannonser