Mycket mutor och korruption inom samhällsbyggnad

SOCIAL HÅLLBARHET Samhällsbyggnadssektorn drabbas lätt av mutbrott och korruption, bland annat på grund av de stora pengaflödena inom den. I en rapport från Byggcheferna uppger hela 15 procent av cheferna i företagsledande ställning att de sett misstänkt korruption.

Mycket mutor och korruption inom samhällsbyggnad
Foto: Adobe Stock

I rapporten Den blinda affärskulturen som tagits fram på uppdrag av branschorganisationen Byggcheferna redovisas hur problem med mutor och korruption hanteras inom samhällsbyggnadssektorn.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  Redan prenumerant?

  Rapporten bygger på  cirka 1 800 webbintervjuer genomförda under våren 2019. Av de som svarat uppger 8 procent att de har sett misstänkt korruption och hela 15 procent av cheferna i företagsledande ställning uppger detsamma.

  Enligt rapporten blir samhällsbyggnadssektorn lätt utsatt för korruption på grund av att det är stora summor pengar, samt attraktiva varor och tjänster i omlopp där. Även byggprojektens många led av underleverantörer uppges som ett problem.

  – I svaren från undersökningen anar jag en vanmakt hos de högsta cheferna, som har fastställt policyer som andra inte följer. Samtidigt verkar det som om chefer på de lägre nivåerna inte blir involverade i kampen mot korruption. Så här kan vi inte fortsätta ha det. Vi måste inse att mutor och korruption inte bara drabbar andra. Det är något som jag, du och alla våra kolleger alltid är i riskzonen för. Och det måste vi våga förhålla oss till, säger Byggchefernas ordförande Kajsa Hessel i en kommentar.

  Läs rapporten här

  Hämtar fler artiklar
  Till startsidan