Slarv och stress orsakar dödsolyckor på byggen

SOCIAL HÅLLBARHET Samhällsbyggnadsbranschen är en av de mest riskfyllda branscherna i Sverige och förra året förolyckades 12 personer inom den. I Byggchefernas andra delrapport Säkra säkerheten anges stress, slarv och kommunikationsmissar som de vanligaste orsakerna.

Slarv och stress orsakar dödsolyckor på byggen
Foto: Adobe Stock

Rapporten Säkra säkerheten är den andra rapporten i Byggchefsbarometern 2019, och den fokuserar på fysisk arbetsmiljö och säkerhet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Under 2018 omkom 12 personer och de senaste tio åren har 89 personer förolyckats inom samhällsbyggnadssektorn. De vanligast olyckorna är fallolyckor och olyckor med maskiner och verktyg.

Enligt rapporten känner sig var fjärde chef tvungen att tänja på arbetsmiljöreglerna för att få ihop arbetsdagen. 72 procent av cheferna uppger slarv som den enskilt viktigaste orsaken till olyckor och 52 procent anger stress.

Kommunikationsbrister nämns av 39 procent av cheferna som en orsak och enligt rapporten påtalar flera av cheferna det faktum att det ofta talas många olika språk på en byggarbetsplats.  Det ger upphov till missförstånd och brister i kommunikationen.

Andra orsaker som förekommer enligt cheferna är bristande kunskap om regler och föreskrifter, bristande ansvarsfördelning, krav från överordnade att hålla nere priserna, för få skyddsombud och annat. De som svarar ”annat” anger förklaringar som brister i planering, koncentration och yrkeskunskap samt kulturskillnader och mänskliga faktorn.

– Vi har redan de regelverk som krävs. Vad vi behöver förändra är inställningen till dem. Säkerheten är fortfarande något som det slarvas med för ofta. Den kulturen måste vi bryta. Och det gäller på alla nivåer, säger Byggchefernas ordförande Kajsa Hessel i en presskommentar.

Läs rapporten här

 

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan