Ny metod ska mäta konstens värde i byggnationer och bebyggelsemiljöer

Social hållbarhet Hur värderar och bedömer man den konst som placeras i det offentliga rummet i anslutningar till byggnationer? Det har Riksantikvarieämbetet och Statens konstråd tänkt till kring och nu har myndigheterna tagit fram en metod för värdering av byggnadsanknuten konst.

Ny metod ska mäta konstens värde i byggnationer och bebyggelsemiljöer
Konstverket Scanisaurius i Bromölla av Gunnar Nylund från 1971. Foto: Wikimedia Commons

Riksantikvarieämbetet och Statens konstråd publicerar nu verktyget Byggnadsanknuten offentlig konst. Metod för värdering utifrån kulturhistoriska och estetiska aspekter. Den nya metoden värderar konst utifrån både kulturhistoriska och etiska aspekter som tagits fram av de båda myndigheterna.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Ska öka kunskapen

Byggnadsanknuten offentlig konst kan enligt Riksantikvarieämbetet och Statens konstråd vara allt från takmålningar, friser på väggar eller skulpturer i parker. Myndigheterna skriver också att den här typen av konstverk i högre grad kommit att betraktas som en del av vårt moderna kulturarv.

”Detta ställer krav på ökad kunskap om 1900-talets och vår samtids offentliga konst i samband med kulturhistoriska värderingar”, skriver de i en kommentar.

Kan användas av fastighetsägare

Metoden är framtagen på regeringens uppdrag där betydelsen av offentlig konst framhålls i propositionerna Kulturarvspolitik och Politik för gestaltad livsmiljö.

Det nya metodstödet ska fungera både som en handbok för handläggare och antikvarier i arbetet med kulturhistorisk inventering och som hjälp vid dokumentation av byggnader och miljöer där offentlig konst är placerad. Metoden kan enligt myndigheterna också användas av fastighetsägare och yrkesgrupper som arbetar med statlig förvaltning.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan