Ny aktör i Embrace-systemet för socialt hållbara stadsmiljöer

Social Hållbarhet Bostadsbolaget Willhem ansluter sig till systemet Embrace som används för att skapa socialt hållbara stadsmiljöer. Bolaget bygger därmed vidare på trenden med ett ökat hållbarhetssamarbete mellan fastighetsaktörer, polis och kommuner.

Ny aktör i Embrace-systemet för socialt hållbara stadsmiljöer
Biskopsgården i Göteborg.

Trenden med ökad samverkan mellan fastighetsaktörer och myndigheter för att skapa trygga och socialt hållbara stadsmiljöer fortsätter. Det senaste exemplet är företaget Willhem som blir det första bostadsbolaget i Göteborg att använda systemet Embrace som syftar till att effektivisera brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Embrace används redan i samverkan mellan bland annat kommunen och polismyndigheten men Willhem blir den första fastighetsaktören som ansluter sig till systemet.

– Det är positivt att vi får fler verktyg för att jobba med tryggheten i våra områden i Göteborg. Vi är öppna för att prova på nya lösningar för att komma till rätta med trygghetsfrågan. Tack vare inrapporterade händelser i Embrace kan vi ta fram information om var problembilder uppstår och se om våra insatser ger önskad effekt, säger Willhems fastighetsförvaltare Nina Dalvin i en kommentar.

Medverkar i Trygga Trappan

Vid sidan av Embrace-systemet har Willhem sedan tidigare samarbetat med polisen i Göteborg inom projektet Trygga trappan som ska säkerställa att obehöriga inte vistas i trapphus.

– Det innebär att de som inte har anledning att vara i huset och som skapar ordningsproblem riskerar att bli anmälda för olaga intrång, vilket kan leda till böter. Vi har satt upp information om detta i trapphusen och vi hoppas att hyresgästerna ska uppleva en ökad trygghet, säger Nina Dalvin.

Willhem deltar också i samarbetsprojektet Handslaget för Biskopsgården tillsammans med Volvokoncernen, Göteborgs allmännytta Fratidskoncernen och Business Region Göteborg deltar. Projektet har som uttalat syfta att få bort Biskopsgården från listan över särskilt utsatt område och istället bland annat utveckla stadsmiljön för att skapa framtidstro och inspirera till entreprenörskap.

Växande trend

Hållbart Samhällsbyggande har tidigare skrivit det ökande antalet projekt för samverkan mellan fastighetsägare, kommun och polis för att skapa trygga och socialt hållbara stadsmiljöer. Några exempel är projektet Lokal Platssamverkan som finns i ett antal utanförskapsområden i Sverige och arbetsmodellen Purple Flag, där ett antal aktörer i Göteborgs innerstad gemensamt lyckats sänka antalet anmälda brott med 33 procent sedan 2017.

Hämtar fler artiklar
Till startsidan