Översyn ska minska antalet riksintressen

POLITIK & JURIDIK Regeringen har gett flera myndigheter i uppdrag att se över vilka områden de bedömer som riksintresse. Översynen ska leda till att områden av riksintresse kraftigt minskar, både vad gäller antal och sammantagen area.

Översyn ska minska antalet riksintressen
Foto: Adobe Stock

Enligt ett pressmeddelande från regeringen är flera riksintressen föråldrade och svarar inte mot dagens samhällsintressen och bostadsbehov.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

Sedan systemet infördes 1987 var avsikten att det skulle omfatta ett fåtal unika områden men med tiden har både antalet geografiska områden och utbredningen av dem ökat enligt regeringen.

– Vi behöver underlätta för bostadsbyggandet i Sverige, och för det krävs stora regelförenklingar. Att minska antalet riksintressen är en del i arbetet med att göra det enklare och billigare att bygga, säger bostadsminister Per Bolund i en kommentar.

De myndigheter som får uppdraget att genomföra översynen av regeringen är Boverket, Naturvårdverket, Riksantikvarieämbetet, Statens Energimyndighet, Tillväxtverket och Trafikverket.

 

Hämtar fler artiklar
Till startsidan