Nystart för omdiskuterat byggstöd

BOSTADSPOLITIK Från den 1 februari är det åter möjligt att söka investeringsstöd för att bygga hyresrätter. Stödet återinförs med vissa förändringar och skilda potter för storstadsregionerna och övriga landet.

Nystart för omdiskuterat byggstöd
Foto: Adobe Stock

Från och med den 1 februari återinförs investeringsstödet för hyresbostäder och studentbostäder.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Hållbart samhällsbyggande premium

Läs vidare – starta din prenumeration

Redan prenumerant?

För 2020 finns det 2,1 miljarder kronor i anslagna medel enligt ett pressmeddelande från regeringen. Och från 2021 kommer anslaget att öka till cirka 3 miljarder kronor årligen.

Stödet som innebär att byggbolag får subventioner om de bygger bostäder som inte överstiger vissa hyresnivåer återinförs med vissa förändringar. Det ställs bland annat krav på sociala kontrakt, bostädernas storlek och det  kommer att utformas två olika potter – en för storstadsregionerna och en för övriga landet.

FAKTA

Förändringarna av investeringsstödet i korthet:

  • Blandningen av stora och små bostäder ska öka. Minst 10 procent av lägenheterna ska vara små med högst ett rum och kök eller motsvarande.
  • Kommunen ska erbjudas att hyra eller förmedla var åttonde bostad till sociala kontrakt och till ungdomar och unga vuxna. Utifrån det lokala behovet får kommunen bedöma hur lägenheterna ska användas.
  • Två potter ska utformas – en för storstadsregionerna och en för övriga landet. Utformningen ska baseras på bostadsbristen och byggbehovet i respektive regiontyp.
  • Byggstart ska ske senast ett år från beviljandebeslut.
  • Tillåtna ingångshyror ska indexeras i takt med kostnadsutvecklingen i samhället. Uppräkningen ska ske utifrån regionala förutsättningar.
    Källa: Regeringskansliet

En ryckig utveckling

Investeringsstödet har haft en ganska ryckig utveckling genom åren. Det infördes hösten 2016 och har, enligt Boverkets senaste prognoser, hittills beviljats till 41 500 nya bostäder med lägre hyror.

I början kunde ett tidsbegränsat stöd sökas till och med februari 2017. Efter det var det möjligt att söka ett mer långsiktigt stöd, som justerades i maj 2018. Då höjdes både stödbeloppen och högsta tillåtna hyran för stödet samtidigt som det blev möjligt att få en påbyggnadsbonus.

Vid årsskiftet 2018-2019 stoppades investeringsstödet helt när riksdagen beslutade om budgeten för 2019, för att återinföras den 1 februari i år med ovanstående förändringar.

Störst effekt för byggherrar i mindre kommuner

Enligt Hans-Åke Palmgren, analytiker på Boverket, påverkas deras bostadsprognoser och möjligheter att värdera effekterna av stödet av de många olika politiska beskeden.

– Efter regelförändringen 2018 hade vi ett markant ökat flöde i ansökningarna, innan det blev närmast tvärstopp vid utgången av 2018 när stödet stoppades. Nu förväntar vi oss ett ökat flöde av ansökningar igen, säger han.

Han bedömer att effekten av stoppet varit störst för byggherrar i små och medelstora kommuner med svagare bostadsmarknad. Och att det eventuellt kan bli något färre ansökningar nu i och med regelförändringarna.

– Restriktionen att minst tio procent av lägenheterna ska vara små kan möjligen göra att ett och annat projekt faller ifrån, säger han.

Hållbart byggande

Samhälls- och stadsplanering

Energi

Politik och juridik

Social hållbarhet